provincie gelderland

 |           |nr. |2005-516  | |           |arnhem|3 augustus 2005| |           |,  |    | 
afsluiting op n813 tussen zevenaar en didam op woensdag 10 augustus 2005

het verkeer op de hoofdrijbaan van de n813 tussen zevenaar en didam krijgt in de week van woensdag 10 augustus 2005 te maken met een wegafsluiting. dit in verband met het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt. het tankstation de tatelaar blijft vanuit zevenaar bereikbaar.

het is echter mogelijk dat vanwege weersomstandigheden de werkzaamheden uitlopen of worden doorgeschoven naar een later tijdstip. om de veiligheid van de weggebruikers en de wegwerkers te waarborgen, wordt het verkeer van de hoofdrijbaan omgeleid via provinciale en gemeentelijke wegen. de omleiding zal ter plaatse met borden worden aangegeven.

de werkzaamheden maken deel uit van het bestek onderhoud wegverhardingen met bijkomende werken 2004 van de provincie gelderland, wegendistrict achterhoek.

Deel: ' Afsluiting op n813 tussen zevenaar en didam '


Lees ook