Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-083
DATUM: 8 juni 1999

Afsluiting Vogelweg nabij Lelystad

Ter hoogte van de Knardijk bij Lelystad is de Vogelweg vanaf 31 mei tot en met 18 juni a.s. afgesloten voor het verkeer, met uitzondering van het fietsverkeer. De Dienst Landelijk Gebied legt een eco-duiker aan als onderdeel van de Ecologische Verbindingszone Knardijk. De eco-duiker bestaat uit een betonnen buis onder de weg door, waardoor een verbinding tussen de waterlopen ten noorden en ten zuiden van de Vogelweg wordt gerealiseerd. Ook landdieren die langs het water trekken kunnen door de eco-duiker naar de andere kant van de weg komen. De Ecologische Verbindingszone Knardijk vormt een belangrijke verbinding tussen de Oostvaardersplassen en de natuurgebieden rond Zeewolde. Dieren kunnen door middel van deze verbinding van het ene natuurgebied naar het andere natuurgebied trekken.

Deel: ' Afsluiting Vogelweg nabij Lelystad '
Lees ook