Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij

Afsnijden honden- en schapenstaarten per 1 september 2001 verboden

31 augustus 2001 - Met ingang van 1 september zijn verschillende ingrepen bij dieren verboden. Zo mogen bij honden en schapen de staart vanaf morgen niet meer worden gecoupeerd, paarden mogen niet meer worden gebrandmerkt en runderen en varkens mogen geen stalen neusring meer krijgen. Het zogeheten Ingrepenbesluit was al op 1 september 1996 in werking getreden, maar daarin was voor deze ingrepen een overgangstermijn bepaald.

De volgende ingrepen zijn per 1 september niet meer toegestaan:
* het verwijderen van de binnenste teen, kammen en sporen bij hanen;
* het verwijderen van de staart bij honden;
* het verwijderen van de staart bij schapen;
* het brandmerken van paarden;

* het verkorten van de boven en ondersnavel van kippen en kalkoenen in kooien die na 1 september 2001 zijn gebouwd;
* het verwijderen van neuslellen bij kalkoenen;
* leewieken (verwijderen van het laatste vleugellid) van vogels, uitgezonderd vogels die bestemd zijn om te worden gehouden in een niet-overdekte ruimte;
* het aanbrengen van een roestvrijstalen neusring bij varkens en runderen;
* het aanbrengen van een neuskapje bij fazanten. Dieren waarbij na 1 september één van deze ingrepen is toegepast mogen niet meer deelnemen aan tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden. Deze dieren mogen niet meer worden verhandeld.

Over de wetgeving
Sinds 1996 is de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWWD) van kracht. Daarin is opgenomen dat er in principe geen ingrepen mogen worden verricht bij dieren. Bepaalde ingrepen zijn wel toegestaan. Zo is het bijvoorbeeld niet verboden om dieren onvruchtbaar te maken. Sterilisaties en castraties bij bijvoorbeeld honden en katten zijn toegestaan. Ook is in het Ingrepenbesluit een aantal ingrepen genoemd die toegestaan blijven.

Vrijstellingsregeling
Gebleken is, dat in de huidige situatie bij het achterwege laten van een aantal ingrepen welzijnsproblemen ontstonden. Een aantal ingrepen wordt daarom nog langer toegestaan dan in het Ingrepenbesluit is aangegeven. Dit wordt geregeld in de 'Vrijstellingsregeling ingrepen' die op 30 augustus in Staatscourant is gepubliceerd.

Nog toegestaan tot 1 september 2006:

* het verwijderen van de achterste teen en sporen bij hanen van vleeskuikenrassen bestemd voor de fokkerij;
* het verwijderen van kammen bij hanen van legrassen bestemd voor de fokkerij;
* het verkorten van de boven en ondersnavel van kippen en kalkoenen in alternatieve systemen. (in houderijsystemen van voor 1 september 2001 blijft het snavelkappen en verwijderen van kammen toegestaan tot 2011) Indien er twee of meer identificatie-ingrepen (zoals gele oormerken) verplicht of toegestaan zijn is het per 1 september 2001 verboden om daarnaast nog een extra ingreep ter identificatie uit te voeren. De volgende extra identificatie-ingrepen zijn echter nog toegestaan tot 1 september 2002:
* vriesbranden als identificatie-ingreep in de melkveehouderij;
* het aanbrengen van een tatoeage of oormerk bij fokvarkens;
* het toepassen van elektronische identificatie bij kalveren en varkens ten behoeve van groepshuisvesting.

In de vrijstelling wordt onder andere geregeld dat paarden waarvan de staart is gecoupeerd vóór 1 september 2001 mee mogen doen aan tentoonstellingen en keuringen die plaatsvinden na 1 september 2001.

Deel: ' Afsnijden honden- en schapenstaarten voortaan verboden '
Lees ook