Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

afspraken rond grensoverschrijdende hulpverlening Brugge, 21/10/1999
HERNIEUWDE AFSPRAKENREGELING INZAKE GRENSOVERSCHRIJDENDE HULPVERLENING

Op vrijdag 15 oktober 1999 hebben de heren Rémy Pautrat, Prefect van de Regio Nord-Pas-de-Calais, Prefect van het Departement du Nord en Paul Breyne, Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen te Rijsel een hernieuwde afsprakenregeling inzake wederzijdse hulpverlening bij rampen of ernstige ongevallen ondertekend.

De vorige overeenkomst dateerde van 28 oktober 1986 en diende op een aantal punten te worden aangepast o.a. op het vlak van douanefaciliteiten die overbodig waren door het wegvallen van de Europese binnengrenzen.

Op het vlak van de alarmering, het verstrekken van informatie en het vragen van bijstand werden de procedures herwerkt en wordt er thans meer gebruik gemaakt van modelberichten. Daardoor wordt het risico op informatieverlies door gebrekkige communicatie beperkt.

De ondertekening van deze overeenkomst is een herbevestiging van de goede afspraken die in het verleden werden gemaakt tussen de regio Nord-Pas-de-Calais en de provincie West-Vlaanderen op het vlak van de niet-politionele hulpverlening. Een verdere stap zal het uitwerken zijn van burenhulpovereenkomsten tussen de brandweerdiensten aan beide kanten van de grens. In de praktijk is er reeds grensoverschrijdende samenwerking tussen Belgische en Franse brandweerkorpsen. Gelet echter op de reorganisatie van de Franse brandweer die thans departementaal zal gestructureerd zijn, is het noodzakelijk om de bestaande kontakten te formaliseren.

Het ambt van de gouverneur zal hierin coördinerend optreden ten aanzien van de Belgische brandweerkorpsen, die gemeentelijk georganiseerd zijn.

De bereidheid langs beide kanten van de Frans-Belgische grens om elkaar hulp te bieden in geval van ramp of ernstige ongevallen is groot. Dit blijkt niet alleen uit de ondertekening van de huidige overeenkomst, maar ook uit de bereidheid om gezamenlijk te oefenen en de theorie om te zetten in de praktijk.

Deel: ' Afspraak grensoverschrijdende hulpverlening West-Vlaanderen '
Lees ook