Actueel

Afspraak over beëindiging arbeidsovereenkomst door middel van een pro forma ontbinding is nietig

Bron: Rechtbank Utrecht

Datum actualiteit: 21-02-2003

Werkgever en werknemer hebben afgesproken dat de arbeidsovereenkomst door middel van een zogenaamde pro forma ontbinding zal worden beeindigd.

Werkgever vordert in dit kort geding onder meer dat werknemer tot nakoming van deze afspraak wordt veroordeeld.

De rechter wijst de vorderingen af. Onverkorte handhaving van dit beding (de afspraak) zou meebrengen dat de werknemer geen verweer kan voeren aan de hand van de wijze waarop de werkgever uitvoering aan de afspraak heeft gegeven en ook geen argumenten kan aanvoeren die betrekking hebben op onvoorziene feiten of omstandigheden die zich hebben voorgedaan na het maken van de afspraak in kwestie. Het beding beperkt de werknemer derhalve in het voeren van verweer. Gelet op de strekking van artikel 7:685 BW moet het beding als nietig worden beschouwd, zodat de vordering tot nakoming daarvan niet kan worden toegewezen..

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF4852

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...t_id=10832&i=&ti= http://www.rechtspraak.nl/act...d=10832&i=52&ti=3 . Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...t_id=10832&i=&ti= .

Zoekwoorden:

Deel: ' Afspraak over beëindiging arbeidsovereenkomst door middel van pro fo.. '
Lees ook