Gemeente Hoogeveen


16 februari 1999

Gemeente, Horeca en politie richtten werkgroep op

Afspraken over veilig uitgaan in Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen, Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Hoogeveen), de taxi-centrales in Hoogeveen en de politie gaan gezamenlijk afspraken maken om het uitgaan in Hoogeveen zo veilig mogelijk te houden. Zij hebben hiervoor een werkgroep opgericht waarin alle partijen zitting hebben.

De partijen besloten gisteravond tot de instelling van een werkgroep tijdens een bijeenkomst van Horeca Nederland afdeling Hoogeveen. Voor deze bijeenkomst had Horeca Nederland de gemeente, de politie en de taxi-ondernemers uitgenodigd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden spraken de aanwezigen over hun ervaringen met het uitgaansleven in Hoogeveen.

De algemene indruk was dat het uitgaansleven in Hoogeveen ruwer wordt en dat afspraken wenselijk zijn over o.a. de aanwezigheid van politie op straat, het vergunningenbeleid van de gemeente, het taxi-aanbod 's avonds laat en beveiliging van uitgaansgelegenheden.

Leidraad voor de afspraken is de Handreiking Veilig Uitgaan, een handboek van acht overheden en instanties, waaronder Horeca Nederland, de Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en VWS, de VNG, het Nederlands Politie Instituut, Openbaar Ministerie en het bedrijfschap Horeca en Catering.

De werkgroep bestaat uit horeca-vertegenwoordigers uit diverse branches (restaurants, discotheken, etc.), de ambtenaar openbare orde & veiligheid van de gemeente Hoogeveen, de wijkagenten centrum & industriegebied van de politie en een vertegenwoordiger van de taxi-centrales. Vóór de vakantie dienen de concrete afspraken op papier te staan, maar ook daarna zal er regelmatig overleg zijn tussen de partijen.

© Copyright Gemeente Hoogeveen, 1997, 1998

Deel: ' Afspraken over veilig uitgaan in Hoogeveen '
Lees ook