Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

.pbtitle { font-family : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size : small; font-weight : bold; background : #FFFFFF; } .pbtekst { font-family : "Times New Roman", Times, serif; font-size : small; background : #FFFFFF; } .pbid { font-family : "Times New Roman", Times, serif; font-size : small; background : #FFFFFF; margin : 5; } TD { font-family : "Times New Roman", Times, serif; font-size : x-small; background : #FAFAFA; margin : 5 ; } .pbpage { background : #FFFFFF; } .pbbar { background : #FF0000; }

Ministerie van Sociale Zaken en WerkgMinisterie van Directie Sociale Zaken Voorlichting, en Bibliotheek Werkgelegenheid en Documentatie

9 oktober 2001 Nr. 01/164

Afspraken over terugdringen ziekteverzuim en WAO-instroom in grafische industrie

Het ziekteverzuim in de grafimedia-branche moet in 2005 met tenminste tien procent zijn verminderd. De instroom in de WAO moet met minstens 20 procent dalen. De nadruk ligt hierbij op het terugdringen van verzuim of arbeidsongeschiktheid vanwege psychische klachten. De komende vier jaar krijgen jaarlijks minstens 2000 mensen die langdurig verzuimen een actieve en vroegtijdige begeleiding. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het verminderen van blootstelling van werknemers aan RSI, werkdruk en organische oplosmiddelen.

Dat staat in het arboconvenant voor de grafimedia-branche, de verzamelterm voor de grafische industrie en aanverwante sectoren. Het convenant is vandaag namens staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondertekend door directeur-generaal Kuipers en vertegenwoordigers van het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, de Vereniging 'De Nederlandse Dagbladpers', FNV KIEM en de CNV Dienstenbond. De arbodiensten ArboNed, Arbo Unie en Arbo Groep Gak hebben samen met verzekeraar Achmea in een aparte verklaring de afspraken in het convenant onderschreven. De grafimedia-branche telt ongeveer 60.000 werknemers.

Met de arbodiensten die veel voor bedrijven in de grafimedia-branche werken, wordt een prestatieovereenkomst opgesteld, met afspraken over diensten die standaard zullen worden geleverd. Daarbij komt vooral vroegtijdige reïntegratie van langdurig zieke werknemers aan de orde. Ook wordt in het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek standaard aandacht besteed aan RSI, werkdruk en oplosmiddelen. Verder gaan de arbodiensten en andere betrokkenen werken met de zogenoemde Traject-Assistent. Dit is software waarop alle belangrijke informatie over het verzuim en reïntegratie van werknemers wordt samengebracht.

De werkdruk in de grafimedia-branche wordt aangepakt door aandacht te besteden aan de organisatorische aspecten binnen een bedrijf. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de werknemer in deze branche over het algemeen minder betrokken is bij de bedrijfsorganisatie, een zwakkere relatie heeft met de leiding van de onderneming, over minder zelfstandigheid beschikt en minder leermogelijkheden heeft dan de gemiddelde werknemer in de industrie.

Om RSI tegen te gaan wordt onder meer een 'monitor' ontwikkeld, waarmee alle bedrijven op dezelfde manier de problematiek kunnen beoordelen. Vervolgens worden bedrijven gestimuleerd om zelf (nieuwe) oplossingen te ontwikkelen en in te voeren.

Blootstelling aan organische oplosmiddelen kan de ziekte Organisch Psychosyndroom (OPS) veroorzaken. Daarom zal de blootstelling aan oplosmiddelen in inkten, hulpstoffen en reinigingsmiddelen zoveel mogelijk worden teruggedrongen, met name door het vervangen van deze middelen door alternatieve, minder schadelijke producten. Deze afspraken komen bovenop de wettelijke maatregelen die in 2000 voor de grafische sector van kracht zijn geworden.


---

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, de Vereniging 'De Nederlandse Dagbladpers', FNV KIEM en de CNV Dienstenbond.

Samenvatting

Deel: ' Afspraken terugdringen ziekteverzuim in grafische industrie '
Lees ook