Ingezonden persbericht


charset="iso-8859-1"

Hoogste prioriteit aan verbetering spoordienstverlening Achterhoek Afspraken tussen Syntus en leveranciers infrastructuur en materieel

Doetinchem, 4 maart 2003

Openbaar Vervoerbedrijf Syntus heeft de afgelopen dagen met haar onderhoudsbedrijf en leveranciers uitgebreid de problemen besproken die de afgelopen weken zijn gerezen op het Achterhoekse spoor. Reizigers van Syntus werden de afgelopen weken regelmatig geconfronteerd met een onregelmatige uitvoering van de dienstregeling op de spoorlijnen Arnhem-Winterswijk en Zutphen-Winterswijk. Dit werd met name veroorzaakt door infrastructurele storingen op het baanvak Arnhem-Doetinchem en technische storingen aan het treinmaterieel. Syntus staat in nauw contact met haar leveranciers om zo de technische problemen van de afgelopen tijd uit de wereld te helpen.

Deze week vinden vervolgafspraken plaats met het onderhoudsbedrijf en de treinleverancier om de gerezen problemen op het gebied van techniek nader te analyseren en uit de wereld te helpen. De storingen aan het materieel blijken zeer diverse oorzaken te kennen, waarvoor verschillende opties bekeken dienen te worden. Ieder moment van de dag wordt de actuele stand van zaken met betrekking tot de treininzet en dienstregelingsuitvoering gekanaliseerd en wordt de leverancier geïnformeerd over de actualiteit en de oorzaken van eventueel voorkomende verstoringen. Daarnaast gelden de problemen met de infrastructuur (sein- en wisselstoringen) niet alleen voor het landelijke spoorwegennet van NS, maar ook voor de spoorlijnen van Syntus.

Ondanks de problemen doet het Syntuspersoneel er op dit moment alles aan om de dienstregeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Machinisten, Service- & Controlemedewerkers en Syntusverkeersleiding trachten de treinen zo veel als mogelijk is, volgens de reguliere dienstregeling te laten rijden. Naast het overleg met de treinleverancier en het onderhoudsbedrijf vindt deze week tevens overleg plaats met de Railverkeersleiding over verbetering van de omroep op de stations bij calamiteiten. Syntus heeft aldus de partijen waarvan zij voor een goede dienstverlening mede afhankelijk is, met klem gevraagd de gewenste vooruitgang gezamenlijk te bespoedigen.


---

Deel: ' Afspraken verbetering spoordienstverlening Achterhoek '
Lees ook