Afstemming sluis en havenontwikkelingen noodzakelijk

Zaandam, 4 mei 1999. De Milieufederatie Noord-Holland, Vereniging Milieudefensie en Milieucentrum Amsterdam vrezen dat in het Noordzeekanaalgebied te veel ruimte voor havenontwikkeling wordt gereserveerd. De milieuorganisaties wijzen erop dat de Europese Commissie volgend jaar al in Europese havens een overcapaciteit van 20 tot 40 % verwacht. Zij vinden dat onnodig ruimtebeslag en andere schadelijke milieueffecten, kapitaalverlies en oneigenlijke concurrentie moeten worden tegengegaan.

Overcapaciteit
De milieuorganisaties vinden dat de verschillende havenontwikkelingen in Nederland en West-Europa beter op elkaar moeten worden afgestemd. Het Rijk zal dus in de binnenkort uit te brengen Voortgangsnota Zeehavenbeleid en vervolgens de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening de besluiten over o.a. de Rotterdamse (Tweede Maasvlakte) en Amsterdamse havens aan elkaar moeten koppelen.

Evaluatie van het Masterplan
Rijkswaterstaat heeft onlangs een startnotitie voor het project 'Zeepoort IJmond' uitgebracht. Hierin wordt onderzocht of en hoe de toegankelijkheid van het Noordzeekanaalgebied moet worden verbeterd. De aanleg van een grotere sluis bij IJmuiden staat hierin centraal. De milieuorganisaties hebben in hun reactie op deze startnotitie gesteld dat niet eerder een definitief besluit (tracébesluit) kan worden genomen dan nadat het Masterplan voor het Noordzeekanaalgebied is geëvalueerd. Dit plan is gebaseerd op gegevens uit het begin van jaren negentig. Hierover wensen zij een brede maatschappelijke discussie. Uit deze evaluatie kan belangrijke informatie over de gewenste typen bedrijvigheid worden verwacht. Hieruit volgt welke haven- en industrievoorzieningen nodig zijn.

Aanpassing zeetoegang
Volgens de milieuorganisaties kan pas daarna duidelijk worden welke aanpassingen aan de zeetoegang nodig zijn. Een grotere sluis die alleen voor extra bulk- en containervervoer nodig is, zou het Noordzeekanaalgebied in navolging van Rotterdam, als doorvoerhaven ontwikkelen. Dit is volgens de milieuorganisaties niet bevorderlijk voor een spaarzaam ruimtegebruik. De milieuorganisaties hebben daarom een goede en tijdige afstemming van het sluisproject 'Zeepoort IJmond' op de havenontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied gevraagd.

Nadere informatie:
Dirk Jan Booij, tel. 075 - 6351598 (werk), 075 - 6287217 (privé)

Zoekwoorden:

Deel: ' Afstemming sluis en havenontwikkelingen A'dam noodzakelijk '
Lees ook