Gemeente Amersfoort

Amersfoort timmert aan de weg; afstemming werkzaamheden moet overlast beperken

datum: 20 februari 2003

Onder de noemer Amersfoort timmert aan de weg gaan in 2003 en 2004 een aantal belangrijke toegangswegen op de schop. Waar nodig (en mogelijk) wordt het werk gecombineerd met werkzaamheden aan het riool, nutsleidingen of het verbeteren van straatverlichting. De individuele projecten zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd en in planning gezet. Zo wordt veel overlast voorkomen en de bereikbaarheid goeddeels gewaarborgd.

De diverse 'deelprojecten' (onder meer aan de Amsterdamseweg, Stadsring, Liendertseweg, Prinses Julianaplein) zijn geen nieuwe projecten. Tijdens de planvoorbereidingen zijn bewoners en ondernemers al uitvoerig geinformeerd of geconsulteerd. In sommige gevallen is de uitvoering reeds begonnen; in andere gevallen wordt er binnenkort een start gemaakt.

De aanpak van de individuele wegen zijn nu zorgvuldig afgestemd en in planning is gezet. Het 'draaiboek' laat zien dat in bijna alle gevallen het verkeer doorgang vindt op de weghelft waar niet gewerkt wordt. Waar dat niet lukt, worden omleidingsroutes aangeboden. Ook is het nu mogelijk bepaalde projecten in een gunstige periode te laten plaatsvinden. Het werk aan het Prinses Julianaplein bijvoorbeeld staat nu gepland voor de zomermaanden; de schoolgaande jeugd ondervindt dan minimale hinder van de werkzaamheden.

Gemeente als wegbeheerder
Beheer en onderhoud van wegen is primair een taak voor de gemeente. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid, voor een goede ontsluiting van de stad en een snelle afwikkeling van het verkeer. Door de (explosieve) groei en de vele ontwikkelingen rond het stadscentrum, is Amersfoort uitgegroeid tot een stad met een flinke omvang en evenzoveel verkeersstromen. Om al dit verkeer goed en veilig op te kunnen vangen, is reconstructie en onderhoud noodzakelijk en uitstel niet langer verantwoord.

Informatievoorziening
Het komend jaar is er een piek te zien in de uitvoering van werken aan de hoofdinfrastructuur. De zorgvuldig afgestemde planning is vastgelegd in het zgn. Faseringsdraaiboek Grote werken 2003-2004. Het draaiboek is beschikbaar gesteld aan clusters van belanghebbende ondernemers en bewoners. Het ligt bovendien ter inzage op de wijkmeldpunten en bij de Informatiewinkel van het stadhuis. De planning is uiteraard onder voorbehoud: een fikse regenbui, vorst of andere calamiteiten kunnen onverwacht voor vertragingen zorgen.

De stand van zaken met betrekking tot de bereikbaarheid van de stad als geheel wordt ook op het internet gepubliceerd. Vanaf begin maart vindt u via www.amersfoort.nl een doorklikmogelijkheid naar Amersfoort timmert aan de weg. Het streven is om daar maandelijks de meest actuele situatie in beeld te brengen.

Individuele werken
Voor en tijdens de uitvoering van de deelprojecten worden bewoners en ondernemers via perspublicaties en brieven op de hoogte gehouden. Meer informatie is verkrijgbaar via de Servicetelefoon van de gemeente, telefoon 033-469 4869.

Deel: ' Afstemming werkzaamheden in Amersfoort moet overlast beperken '
Lees ook