Politie IJsselland

Zwolle, 12 februari 2003

Aftrap Project Veelplegers


Op maandag 17 februari 2003 geven vertegenwoordigers van de gemeenten Zwolle en Deventer, het Openbaar Ministerie Zwolle/Lelystad, de Reclassering Nederland ressort Arnhem en de politie IJsselland de aftrap voor het integrale project 'Veelplegers'. Doel van dit project is om door een repressieve en preventieve, integrale aanpak het aantal veelplegers in de twee grote steden binnen de politieregio met 20% te verminderen.

De aftrap wordt gegeven tijdens een bijeenkomst in het hoofdbureau van de politie in Zwolle. Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over het project. De verschillende organisaties geven daarbij aan wat hun rol en werkwijze is in de aanpak. Daarop volgt een forum waarin gediscussieerd wordt over het thema veelplegers. Aan de discussie nemen deel: de burgemeester van Deventer de heer Van Lith de Jeude, de burgemeester van Zwolle de heer Meijer, de hoofdofficier van het arrondissement Zwolle/Lelystad de heer Vast, de directeur van de Reclassering Nederland ressort Arnhem de heer Edens, de districtschef Midden van de politie de heer Ter Schure en de waarnemend districtschef Zuid van de politie de heer In 't Veld. De discussie wordt geleid door de heer Waelen, hoofd communicatie van de gemeente Deventer. Het programma van de aftrap ziet er als volgt uit:
14.00-14.10 uur Ontvangst
14.10-14.15 uur Welkomstwoord door de projectleider Wim Kanis
14.15-14.25 uur Presentatie over de inhoud van het project

14.25-14.30 uur Ondertekening van het projectplan door de vertegenwoordigers
14.30-15.00 uur Discussie

15.00-15.05 uur Afsluiting door projectleider


////////////////////////////Noot aan de redactie: Graag nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij de aftrap op 17 februari as. om 14.00 uur in het politiebureau aan de Koggelaan 8 in Zwolle. Na afloop van de bijeenkomst bestaat er tot 15.25 uur de mogelijkheid om vragen te stellen aan de aanwezigen. Voor meer informatie kunt u bellen met Nanda Kappers, afdeling communicatie van de politie IJsselland, telefoon 038-4963183.


---- --


Deel: ' Aftrap Project Veelplegers in Zwolle '
Lees ook