LTO Nederland

Startsein donderdag 30 augustus in Sint Maartensbrug

Afval van bloembollen moet het bodemleven verbeteren

Donderdag 16 augustus 2001 - De kwaliteit van je grond verhogen met behulp van afval. Acht bloembollentelers in het Noordelijk Zandgebied doen er momenteel proeven mee. Het experiment is vorig jaar in gang gezet, maar eind deze maand gaat het echt van start. De aftrap wordt op 30 augustus gegeven door gedeputeerde B. Verburg van de provincie Noord-Holland. Plaats van handeling is proefboerderij De Noord in Sint Maartensbrug.

Het experiment duurt tot en met volgend jaar. De deelnemende telers voeren het afval van hun bloembollen niet meer af, maar verwerken het tot een organische meststof. Getracht wordt de compost zodanig te prepareren, dat hij voldoende tegenwicht kan bieden tegen schadelijke schimmels en bacteriln in de grond. Dat zou het bodemleven verrijken en allerlei gewasbeschermingsmiddelen overbodig maken. En dat is niet alleen minder schadelijk voor het milieu, het kan ook een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Nu moeten telers hun bloembollenafval namelijk nog voor veel geld laten afvoeren.

Regelgeving
Het waren de acht bloembollentelers zelf die het initiatief voor het experiment hebben genomen. Volgens K. van Nes van de stichting Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), beheerder van proefboerderij De Noord, zijn ze waarschijnlijk onder meer aangemoedigd door de steeds maar strengere regelgeving door de overheid. Daarnaast speelt efficiency een belangrijke rol, zo vermoedt hij. De groep telers werkt samen met de stichting Duurzaam Bodemleven en wordt financieel ondersteund door een aantal organisaties, waaronder de WLTO. De vereniging steunt dit soort projecten van harte en blijft door haar betrokkenheid continu op de hoogte van de voortgang. En dat is in het belang van onze leden, vertelt WLTO-beleidscofrdinator bloembollen J. de Boer.

Conclusies
Het experiment eindigt dan wel in 2002, maar op welke termijn er conclusies kunnen worden getrokken is niet duidelijk. Afdelingsvoorzitter W. Vink van de WLTO in Zijpe, voorman van de deelnemende telers, zegt: We houden er rekening mee dat het onderzoek de komende jaren vooral veel vragen zal oproepen in plaats van ze te beantwoorden. Want dat is vooralsnog onze eerste doelstelling: goed in kaart brengen op welke onderdelen deze composteringsmethoden verder moeten worden verfijnd om uiteindelijk van een wetenschappelijk verantwoorde aanpak te kunnen spreken.

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: westweek@wlto.nl

(Auteur: Redactie Westweek)

Deel: ' Afval van bloembollen moet het bodemleven verbeteren '
Lees ook