Vlaamse overheid

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA heeft de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring gegeven aan de wijziging van een besluit dat zeeschepen die een Vlaamse haven binnenvaren verplicht hun afval af te geven in die haven. Bovendien moeten alle havens beschikken over een afvalbeheersplan. De Vlaamse regering treft deze regeling in overleg met de Europese Unie die een soortgelijke richtlijn heeft uitgevaardigd. Hiermee wordt een belangrijk instrument in het leven geroepen om afvallozingen op zee te voorkomen.

De zeescheepvaart is medeverantwoordelijk voor de vervuiling van het milieu. De lucht wordt verontreinigd door de verbranding van vuile brandstoffen en scheepsafvalstoffen op het schip. Het water wordt vervuild door olie, algenwerende verven, gevaarlijke stoffen, afvalwaters en afvalstoffen afkomstig van schepen. Calamiteiten met schepen en aanvaringen leiden vaak tot grote milieurampen. De recente, schrijnende beelden van de problemen met de Prestige, de Tricolor en de Vicky liggen nog vers in het geheugen.

Scheepsafvalstoffen drijven vaak over grote afstanden mee met de golven. Dikwijls gaat het om kunststoffen, soms ook metaal, glas of textiel. Door die persistentie vormt het een bedreiging voor zeezoogdieren, zeevogels en vele andere levensvormen in het mariene milieu. Ook veroorzaakt scheepsafval een aanzienlijke economische kost, niet alleen voor de kustgemeenten die het aangespoelde afval moeten opruimen, maar ook voor vissers en scheepseigenaars die door het ronddrijvend materiaal schade krijgen aan hun schepen. Studies hebben bijvoorbeeld aangetoond dat op de Shetland eilanden liefst 92 procent van de vissers schade ondervinden door afval in hun netten. De laatste weken werd ook vastgesteld dat naar aanleiding van de ramp met de Tricolor sommige schepen van de situatie misbruik maakten om hun afvalolie te lozen op zee. Ook ter voorkoming van deze schandelijke praktijken vormt het door de regering goedgekeurde besluit een belangrijke meerwaarde.

De Vlaamse regering neemt nu een aantal maatregelen. Een van deze maatregelen is het verbeteren van de beschikbaarheid en het gebruik van specifieke havenontvangstinstallaties voor scheepsafvalstoffen en ladingresiduen. De zeeschepen zullen worden verplicht hun afval af te geven in de havens, ze moeten hun afvalstoffen op voorhand aanmelden en een borg betalen (deze krijgen ze pas terug als ze het bewijs leveren dat hun afval inderdaad in een reguliere ontvangstinstallatie in de haven is afgegeven). De kosten voor de ontvangst en verwerking van de afvalstoffen dienen te worden betaald door de schepen. Elke haven dient bovendien te beschikken over een afvalbeheersplan.
Op deze manier zullen zeeschepen zich niet meer zomaar op zeer kunnen ontdoen van hun afvalolie. Zij zullen hun afvalolie in de havens moeten brengen bij gespecialiseerde inrichtingen. Deze inrichtingen, de havenontvangstinstallaties, beschikken ruimschoots over aangepaste infrastructuur om het afval, onder andere olie, op te slaan (voor externe verwerking) of zelf te verwerken.

Door de aanwezigheid van vier belangrijke Vlaamse zeehavens in Europa heeft Vlaanderen een belangrijke rol te vervullen. De beslissing van Vlaanderen is dan ook voor de Europese Unie goed nieuws. Zij heeft immers in het recente verleden een aantal richtlijnen uitgewerkt rond scheepsafvalstoffen en de bescherming van het mariene milieu.

persinfo : Ann Bats, woordvoerster van minister Dua - tel. 02 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be
---

Deel: ' Afvalbeheersplan voor elke Vlaamse haven '
Lees ook