Gemeente Nieuwegein

Afvalinzameling Nieuwegein krijgt face-lift
(17 november)

B&W van Nieuwegein willen de huidige manier van afvalinzameling veranderen. De Splitser zal in de loop van volgend jaar verdwijnen. Daarvoor in de plaats stelt het college voor om 75 ondergrondse brenglocaties in te richten voor papier en glas en de inzameling van papier en textiel door scholen en charitatieve instellingen te intensiveren.

B&W presenteren hun voorstellen voor andere afvalinzamelmethoden in het Beleidsplan Afvalstoffen. In dit plan zijn de resultaten en conclusies van een kritische analyse van de huidige afvalinzamelstructuur van Nieuwegein weergegeven. Gekeken is naar de resultaten van geschieden afvalinzameling, de arbeidsbelasting bij het personeel, de kosten en de knelpunten die burgers met name ervaren bij de grofvuilinzameling.

Het meest ingrijpende voorstel in het beleidsplan is het voorstel om de Splitser op te heffen. Dit haalsysteem is namelijk relatief duur, voldoet niet meer aan de Arbo-normen en levert geen hoge inzamelresultaten. B&W zien meer in een uitbreiding van de brengmogelijkheden voor glas en papier in de vorm van ondergrondse 'milieustraatjes'. De keuze voor deze locaties moet plaatsvinden in samenspraak met de wijkbewoners. Het college wil verder inzetten op het intensiveren van het halen van diverse afvalstromen door scholen en charitatieve instellingen. Het beleidsplan stelt verder voor het aantal inpandige papiercontainers in flats uit te breiden. Voor blik komt geen alternatief. Bij de afvalverwerkingsinstallaties wordt deze afvalstroom er tegenwoordig met een magneet uitgehaald. Voor wat betreft het klein chemisch afval willen B&W volstaan met de huidige mogelijkheid om dit te brengen naar het Aanbiedstation.

De inzameling van grofvuil moet worden verbeterd door andere samenwerkingsafspraken te maken met het kringloopcentrum Nieuwegein (Stichting Nieuw Werk). Eén van de afspraken is om de verantwoordelijkheid voor het inzamelan van grofvuil op straat bij de gemeente neer te leggen. De verwachting is dat met een betere afstemming het aantal klachten zal afnemen. Daarnaast krijgt het Aanbiedstation een flinke opknapbeurt. Dit brengdepot voor grof huishoudelijk afval voorziet in een belangrijke behoefte bij de Nieuwegeinse bevolking. Met onder meer een uitbreiding van het aantal containers, een goede bewegwijzering en verbetering van de rijroute moet de service aan de burger worden verbeterd.

De wijzigingen in de Nieuwegeinse afvalinzameling gebeuren op budgetneutrale basis. Dat houdt in dat de besparingen gebruikt worden om nieuwe voorzieningen te financieren. Het beleidsplan Afvalstoffen staat dus los van de aangekondigde verhoging van de afvalstoffenheffing voor 2000. Deze is namelijk het gevolg van de landelijke wetgeving voor arbeidsbelasting voor chauffeurs en beladers van vuilniswagens. Hierdoor moet Stadsreiniging extra personeel aannemen, een extra wagen aanschaffen en de ophaaldagen en -tijden aanpassen. Bewoners ontvangen nog uitgebreid informatie hierover.

Het beleidsplan Afvalstoffen en de consequenties van de Arbo-normen worden besproken in de openbare vergadering van de commissie Stedelijk beheer, Welzijn en Sociale Zaken op woensdag 24 november, vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis.

Deel: ' Afvalinzameling Nieuwegein krijgt face-lift '
Lees ook