Gemeente Arnhem

Afval is geld: hoe houden we de afvalstoffenheffing laag?


Vanaf juli is in deze artikelenreeks aandacht besteed aan het thema afvalpreventie / gewoon afval. Ter afsluiting van dit thema vandaag een korte terugblik. En wat was ook al weer úw belang bij dit alles?

Afvalpreventie is voorkómen dat er afval ontstaat. We hebben laten zien dat dit niet zo moeilijk is als het lijkt! Het Aziatische land Singapore bijvoorbeeld dwingt het gewoon af. Het is er verboden kauwgum bij je te hebben en in de metro mag je eten noch drinken. Afval op straat gooien kan een boete opleveren van 1500 gulden! Is dat een goed idee voor ons? Dat vroegen wij u via onze stelling bij het artikel over zwerfafval, nationale ergernis nummer 1. Behalve dat het erg kostbaar is om zwerfafval op te ruimen, is het ook schadelijk voor het milieu en daarbij is het gewoon een rotgezicht.

Wat kan ik er aan doen?
Wat kun je zelf aan afvalpreventie doen? Dat stond centraal in het derde en vierde artikel. Alle kleine beetjes helpen: bij het winkelen een eigen boodschappentas meenemen, letten op het milieukeur, een sticker tegen reclamedrukwerk op de brievenbus plakken, enzovoorts. Ook bij het klussen valt nog veel winst te behalen. Bij het schilderen natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook bij het sleutelen aan de auto. Tenslotte een voorbeeld van 'de jeugd heeft de toekomst': In 't Arnhems Broek leren kinderen om -dicht bij huis- hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Deelname aan een zwerfvuilploeg maakt ze bewust van het omgaan met afval.

Afvalpreventie: waarom ook weer? Is de afvalberg ook uw probleem? Dat ligt er maar aan hoeveel u geeft om uw eigen portemonnee, want afval is geld! De gemeente rekent de kosten van afvalinzameling en afvalverwerking aan u door. U betaalt het via de afvalstoffenheffing, een gemeentelijke belasting

Wat kost me dat?
De afvalberg in Nederland groeit en groeit, in het jaar 2000 bijvoorbeeld nam het aanbod huishoudelijk afval met 3 procent toe (1). Logischerwijs stijgt ook de afvalstoffenheffing voortdurend. Recent onderzoek van het Afval Overleg Orgaan (2) wijst uit dat de afvalstoffenheffing in Nederland dit jaar is gestegen met gemiddeld 3,2 procent. In 2001 betaalt men per huishouden gemiddeld 440 gulden, dat is 14 gulden meer dan vorig jaar. De totale kosten voor het afvalbeheer van huishoudelijk afval in Nederland zullen dit jaar naar verwachting 3,08 miljard gulden bedragen.

Ver-van-mijn-bedshow
Elke gemeente stelt haar eigen afvalstoffenheffing vast. Er zijn verschillen tussen de gemeenten maar de kostenstijging is een algemeen verschijnsel! Soms lijkt het mee te vallen, bijvoorbeeld in Arnhem. De gemiddelde afvalstoffenheffing in Arnhem bedraagt 'slechts' 257 gulden, een stuk lager dan in de andere gemeenten in de regio. De gemeente Arnhem heeft echter net zoveel kosten als de andere gemeenten. Zij verhaalt de helft ervan echter via een andere belasting: de Onroerend Zaak Belasting. Zo ziet u maar, afval is geen ver-van-mijn-bedshow. Er bestaat een directe link tussen de hoeveelheid afval die in een gemeente wordt ingezameld en de hoogte van de afvalstoffenheffing. Een goede reden om uw eigen afvalberg te verkleinen!

Scheiden is goedkoper
Ook met het scheiden van afval kan een hoop geld worden bespaard! Het is goedkoper om gft-afval, papier, glas en textiel apart te verwerken dan om het te verbranden samen met het andere huishoudelijke afval. En ook dat werkt door in de hoogte van de afvalstoffenheffing! Toch is geld niet de enige reden om mee te doen aan afvalpreventie. Het sorteren van uw afval en het apart weggooien ervan komt ook de natuur ten goede. Papier bijvoorbeeld wordt gemaakt van hout maar kán ook worden gemaakt van oud papier. Dit gebeurt in Nederland op grote schaal en hierdoor hoeven er heel wat minder bomen te worden gekapt. Bovendien wordt de opbrengst van papier en kleding vaak ingezet voor diverse goede doelen.

Nieuw thema: GFT-afval
De afvalcampagne sluit hierbij het thema afvalpreventie af. Over enkele weken start een serie artikelen over het onderwerp GFT-afval. Over Groente, Fruit en Tuinafval zijn de nodige feiten te melden die bij velen onbekend zijn. We laten u zien hoe u bewust kunt omgaan met uw GFT-afval.

Afsluiting huidig thema:
De webstrijd die hoort bij het thema afvalpreventie / gewoon afval loopt door tot en met 7 oktober a.s. U kunt hieraan deelnemen via www.peuleschil.nl. U komt ons hierover ook nog tegen bij TV Gelderland eind september / begin oktober. En in ons volgende artikel, over 2 weken, leest u alles over de winnaar van de webstrijd.

(1) Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. (2) 'Gemeentelijke afvalstoffenheffingen in 2001', Afval Overleg Orgaan, juli 2001.

Aan deze regionale afvalcampagne nemen de volgende gemeenten deel: Dodewaard, Overbetuwe, Renkum, Arnhem, Bemmel, Rozendaal, Rheden, Doesburg, Angerlo, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Didam, Rijnwaarden.


Deel: ' Afvalpreventie in gemeente Arnhem '
Lees ook