Gemeente Deventer

Afvalproject in zusterstad tartu

De Stichting Deventer-Zutphen-Tartu houdt zich met name bezig met projecten die de stad Tartu in Estland ondersteunen bij het proces van democratisering en voorbereiding op de aansluiting bij de Europese Unie. De afgelopen twee jaar is gewerkt aan het voorbereiden van het project 'Waste Management for Tartu'. Doel van het project is te komen tot een volledig afvalsysteem voor deze stad van honderdduizend inwoners.

Uiteindelijk moet er een goed afvalinzamelingsysteem worden ingevoerd en een goede afvalverwerking zijn ingericht. Het is daarom belangrijk een gemeentelijk afvalbeleid te ontwikkelen. Na een voorbereidingstijd is een projectplan geschreven; voor de uitvoering hiervan is een subsidie van 46.000 euro verkregen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze subsidie is met name bedoeld voor kennisuitwisseling om te komen tot een goed afvalbeleid in Tartu. Van Nederlandse zijde werken aan het project mee de gemeenten Deventer en Zutphen, Berkel Milieu en Noë Milieu Project Ontwikkeling (Wageningen). Ambtenaren en bestuurders van Tartu vormen samen met de Nederlanders een projectgroep. Het ligt in de bedoeling direct na de zomer met de uitvoering van het afvalproject te beginnen.

Deel: ' Afvalproject Deventer in zusterstad tartu '
Lees ook