Gemeente Almere

Afwerking kruising Almere Buiten wacht op mooi weer

De reconstructie van de kruising Buitenring/Grote Vaartweg/Polderdreef in Almere Buiten is nog steeds niet voltooid. Dit komt door de weersomstandigheden. Oorspronkelijk was het met het oog op de komende afsluiting van de Oostvaardersdijk - de bedoeling om de reconstructie in het eerste weekend van afgelopen december af te ronden. De invallende winter maakte dit echter onmogelijk. Hoe lang het weer de afwerking nog parten blijft spelen, is onzeker. Wèl staat vast dat de reconstructie uiterlijk begin mei dit jaar af moet zijn.

De reconstructie van deze kruising was hard nodig om het verkeer sneller door te laten stromen. De kruising is inmiddels uitgerust met extra rijstroken en nieuwe verkeerslichten. De deklaag van asfalt en de belijning ontbreken echter nog. Omdat dit een verwarrend beeld oplevert, is ervoor gekozen om een aantal van de nieuw aangelegde rijstroken op de kruising voorlopig met hekken af te sluiten en de bijbehorende verkeerslichting buiten werking te stellen.

Uitkomst tussenmaatregel

Op deze manier is het duidelijker hoe precies voorgesorteerd moet worden: afslaand naar de Grote Vaartweg of de Polderdreef en rechtdoor rijdend naar de A6 (richting Lelystad of Amsterdam). Om het verkeer toch zo goed mogelijk te laten doorstromen, wordt het afstemmen van de verkeerslichten die wèl werken, voortdurend in de gaten gehouden. Daarnaast is terplekke een snelheidsbeperking van 30 km per uur ingesteld omdat het tijdelijke wegdek minder stroef is dan de definitieve afwerklaag.

Snel in één keer

Zodra de temperatuur het toelaat, wordt de kruising Buitenring/Grote Vaartweg/Polderdreef helemaal afgewerkt. Dat duurt één weekend. Om deze klus in zon kort tijdsbestek te kunnen klaren, is het wel nodig om het kruispunt voor al het verkeer af te sluiten. Alle belanghebbenden worden, als het zo ver is, geïnformeerd.

Deel: ' Afwerking kruising Almere Buiten wacht op mooi weer '
Lees ook