Registratiekamer


8 juli 2002

Afwijzen telefoonabonnement door BEN

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft naar aanleiding van een klacht een onderzoek gestart naar de werkwijze van BEN inzake het afwijzen van een telefoonabonnement op basis van de kredietwaardigheidscontrole . BEN is verzocht binnen drie weken opheldering te verschaffen over de procedure bij en de criteria voor het afwijzen van een telefoonabonnement.

De Registratiekamer, voorganger van het CBP, publiceerde al in 2000 De gewaardeerde klant - privacyregels voor credit scoring, waarin als 'best practice' staat beschreven dat aanbieders bij een afwijzing op grond van een kredietwaardigheidstoets klanten moet wijzen op hun rechten en de procedure die zij kunnen volgen (paragraaf 6.6). De studie De gewaardeerde klant - privacyregels voor credit scoring" kan op deze site geraadpleegd worden.

Het CBP houdt toezicht op de Wet bescherming persoonsgegevens en beschikt daartoe over onderzoeksbevoegdheden (artikel 60 en 61 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is een toezichthouder bevoegd inlichtingen te vorderen (artikel 5:16) en is een ieder verplicht om medewerking te verlenen (artikel 5:20).

Deel: ' Afwijzen telefoonabonnement door BEN '
Lees ook