Gemeente Moerdijk


AFWIJZING BIJDRAGE STICHTING NED-ANK

De Stichting Ned-Ank in Hengelo heeft de gemeente gevraagd om een eenmalige bijdrage in de aanschaf van kleding voor 230 weeskinderen in Turkije. Het college van burgemeester en wethouders heeft, na toetsing aan de subsidieverordening, de aanvraag afgewezen.

De stichting houdt tot 1 juli een campagne in Nederland. Bij alle aangeschreven instellingen heeft zij gevraagd om een bijdrage van 200. In de subsidieverordening van de gemeente Moerdijk staat dat een activiteit die gesubsidieerd wordt, gericht moet zijn op de gemeente of aantoonbaar ten goede moet komen aan de inwoners van de gemeente. Aan beide criteria voldoet het verzoek niet, zodat het college geen medewerking verleent.

Laatst gewijzigd 8 mei 2002

Deel: ' Afwijzing bijdrage stichting Ned-Ank gemeente Moerdijk '
Lees ook