Centrale Raad van Beroep Utrecht > Actueel

Maatregel om verzoeken van mannelijke medewerkers voor plaatsing kinderopvang af te wijzen is passend

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 12-02-2003

Nadat het Hof van Justitie op 19 maart 2002 (C-476/99) arrest heeft gewezen, komt de Raad thans tot het oordeel dat het verzoek van een mannelijke medewerker om in aanmerking te komen voor een plaats op de kinderopvang voor zijn nog ongeboren kind mocht worden afgewezen. Geen strijd met een bepaling van nationaal, internationaal of supranationaal recht. De onderhavige kinderopvangregeling is een geoorloofde maatregel ter bestrijding van een situatie van zware ondervertegenwoordiging van vrouwen in gedaagdes Ministerie. De voorgestelde maatregel heeft niet tot gevolg dat de betrokken mannelijke werknemers elke toegang tot opvangplaatsen voor hun kinderen wordt ontnomen. Betrokkene kwam hiervoor niet in aanmerking omdat hij geen alleenstaande ouder was en er was voorts geen sprake van een noodsituatie. De gekozen maatregel is passend en gaat niet verder dan noodzakelijk is ter verwezenlijking van het gestelde doel.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF3473

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...d=10695&i=52&ti=5 .

Zoekwoorden:

Deel: ' Afwijzing mannelijke medewerkers kinderopvang passend '
Lees ook