Persberichten 1999

Afzet en omzet Gasunie dalen in 1999

Afzet en omzet van Gasunie zijn in 1999 gedaald. In het binnenland kwam de levering van aardgas uit op 40,1 miljard m3. Dat was ruim drie miljard kubieke meter minder dan in 1998. Minder koude wintermaanden zorgden voor een lagere afzet aan kleinverbruikers (1,2 miljard m3). Marktverlies was de oorzaak van teruglopende leveranties aan de industriële sector (eveneens 1,2 miljard m3).

Ook de leveranties van aardgas aan het buitenland kwamen lager uit (35,2 miljard m3 tegen 36,4 miljard m3 in 1998). De daling van afzet leidde eveneens tot een lagere omzet: f 13,7 miljard (f 17,1 in 1998).

Hoofddirecteur drs. G.H.B. Verberg maakte deze voorlopige cijfers bekend tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel van Gasunie in Groningen. Op basis van de doorwerking van de in 1999 gestegen energieprijzen en de economische vooruitzichten, wordt rekening gehouden met een duidelijke omzetverbetering dit jaar en een afzetvolume boven de 80 miljard m3.

Het nieuwe tariefsysteem van Gasunie (CDS, commodity diensten systeem), is per 1 januari j.l. ingevoerd voor afnemers van 10 tot 50 miljoen m3 per jaar. Dit segment zal zich in lijn met de vrije marktwerking ontwikkelen, waardoor het marktaandeel van Gasunie naar verwachting terug zal lopen tot 70 procent.

De gasmarkt in de exportlanden van Gasunie (Duitsland, Frankrijk, Italië, België en Zwitserland) zal blijven groeien met ruim twee procent per jaar, zo luiden de prognoses. Dat geldt ook voor de overige landen in West- en Oost-Europa. De rol van aardgas zal in betekenis toenemen ten opzichte van olie en kolen, mede als gevolg van wereldwijde milieu-afspraken die in Kyoto zijn gemaakt.

Groningen, 3 januari 2000

Deel: ' Afzet en omzet Gasunie dalen in 1999 '
Lees ook