Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persinfo

nr.: 2
datum: 13-1-1999

DE ONTWIKKELDE MARKTEN RAKEN OVERVERZADIGD

De afzetmarkten in ontwikkelde landen voor vlees en eieren raken verzadigd. Dat stelt PVE-voorzitter Rob Tazelaar in zijn nieuwjaarsrede. Als er nog groei is bij een bepaalde vleessoort, betekent dat een afname voor een andere soort.

De ontwikkelings- en industrialiserende landen hebben hun verzadigingspunt nog niet bereikt. Tazelaar verwijst daarbij op een studie van de International Policy Council on Agriculture, Food and Trade (IPC). Hieruit blijkt dat de vraag naar dierlijke eiwitten in de ontwikkelde landen het sterkst groeit bij stijgingen in de inkomensgroep van 1.000 tot 10.000 dollar per hoofd van de bevolking per jaar. Tazelaar becijfert dat dit een stijging in de vleesconsumptie inhoudt van 7 tot 8%. ‘Een stijging tot het jaar 2010 van (maar) 5% betekent wereldwijd al een groei van de consumptie van ruim 30 miljoen ton kip en 50 miljoen ton varkensvlees’.

Tazelaar: ‘De wereldhandel stelt nu nog niet veel voor, maar zal zeer sterk gaan stijgen’. Deze handel zal zich volgens de voorzitter richten op de derde landen, die zelf niet genoeg kunnen produceren. Zo hebben China en Mexico problemen in de productie als gevolg van een watertekort. De invoer van eindproducten ligt dan meer voor de hand dan van grondstoffen als graan. De uitvoerende landen zullen elkaar op deze markten fors beconcurreren. Als de volgende WTO-ronde leidt tot afschaffing van de exportrestituties voor derde landen, zal de EU die concurrentie door het hogere kostenniveau moeilijk kunnen winnen.

Crises op de wereldmarkt zullen hun weerslag hebben op de EU-markt. Tazelaar verwacht daarom niet alleen een krimp van de Europese intensieve veehouderij, maar ook een structureel lager prijsniveau. De Nederlandse vleesproducenten dienen daarom een extra waarde aan hun product toe te voegen.

© 1999. Aan de teksten van de Internetsite van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (www.pve.nl) kunnen géén rechten worden ontleend. De Productschappen Vee, Vlees en Eieren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige Internetsite waarnaar onder www.pve.nl wordt verwezen.

Deel: ' Afzetmarkten vlees en eieren in rijke landen verzadigd '
Lees ook