AGA Medical krijgt € 2,1 miljoen bij uitspraak inbreuk op het patentrecht door Occlutech

MINNEAPOLIS (VS)--(BUSINESS WIRE)-- 20100701 --

AGA Medical Holdings, Inc. (AGA Medical) (Nasdaq:AGAM) heeft vandaag bekendgemaakt dat de arrondissementsrechtbank van Düsseldorf haar een schadevergoeding van € 2,1 miljoen heeft toegewezen als gevolg van een proces dat AGA Medical heeft aangespannen tegen het in Jena, Duitsland, gevestigde Occlutech GmbH (Occlutech) wegens inbreuk op het patentrecht. AGA Medical is een toonaangevend ontwikkelaar van interventionele hulpmiddelen voor de minimaal invasieve behandeling van structurele hartaandoeningen en vaatafwijkingen.

AGA Medical had Occlutech aangeklaagd voor inbreuk op het patentrecht op het Duitse deel van een van haar Europese patenten, toegewezen in oktober 2005, voor intravasculaire occlusiehulpmiddelen en het productieproces van dergelijke hulpmiddelen. De € 2,1 miljoen die AGA Medical toegewezen heeft gekregen was het bedrag dat het bedrijf had geëist. Hoewel Occlutech nog in hoger beroep kan gaan, heeft AGA Medical het recht de uitspraak onmiddellijk te laten uitvoeren.

“AGA Medical heeft gezegevierd over Occlutech in twee verschillende Duitse rechtsgebieden en zaken gewonnen met betrekking tot zowel de geldigheid van het patent als inbreuk op het patentrecht, en heeft nu een aanzienlijke schadevergoeding toegewezen gekregen door de rechtbank van Düsseldorf”, aldus John Barr, president en chief executive officer van AGA Medical. “Elke positieve beslissing versterkt de kracht van onze patentportefeuille en de inbreuk van Occlutech op ons intellectuele eigendom.”

Tijdlijn:

  • Augustus 2006: AGA Medical klaagt Occlutech aan wegens inbreuk op patentrecht.
  • Juli 2007: De Arrondissementsrechtbank van Düsseldorf doet uitspraak in het voordeel van AGA Medical, waartegen Occlutech vervolgens in beroep gaat.
  • December 2008: De Duitse Appelrechter verwerpt het beroep van Occlutech en doet uitspraak in het voordeel van AGA Medical dat Occlutech inbreuk heeft gemaakt op haar patent (hangende het beroep).
  • Oktober 2009: De Duitse Federale Patentrechtbank oordeelt dat het patent van AGA Medical geldig is (hangende het beroep).
  • Juni 2010: De Arrondissementsrechtbank van Düsseldorf vonnist dat AGA Medical de totale geëiste som van € 2,1 miljoen toegewezen krijgt als schadevergoeding voor de inbreuk van Occlutech op het patent van AGA Medical.

Over AGA Medical

AGA Medical, gevestigd in Plymouth, Minnesota (VS), is een toonaangevend vernieuwer en fabrikant van medische hulpmiddelen voor de behandeling van structurele hart- en vaatafwijkingen. De AMPLATZER® occlusiehulpmiddelen van AGA Medical bieden minimaal invasieve, transkatheterbehandelingen waarvan klinisch is aangetoond dat ze veilig en uiterst effectief zijn bij het sluiten van defecte structuren. AGA Medical is de enige fabrikant die occlusiehulpmiddelen maakt die goedgekeurd zijn om zeven verschillende structurele hartafwijkingen te sluiten, met een marktleidende positie voor elk van haar hulpmiddelen. Er zijn meer dan 1650 artikelen gepubliceerd in medische literatuur die de voordelen van AMPLATZER-producten ondersteunen. AGA Medical verkoopt haar AMPLATZER-producten in 112 landen over de hele wereld aan interventiecardiologen, elektrofysiologen, interventieradiologen en vaatchirurgen. Meer informatie over het bedrijf en haar producten is te vinden op: https://www.amplatzer.com.

Forward-looking statements

Dit persbericht kan zogenaamde “forward-looking statements” (op de toekomst gerichte uitspraken) bevatten in de betekenis van Artikel 27A van de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Artikel 21E van de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, of de Amerikaanse Exchange Act, waaronder in het bijzonder uitspraken met betrekking tot het resultaat van de rechtszaken van het bedrijf tegen Occlutech. Dergelijke uitspraken zijn gebaseerd op de overtuigingen van ons management, maar ook op aannames van en informatie die momenteel beschikbaar is voor het bedrijf. Dergelijke uitspraken weerspiegelen de huidige opvattingen van het bedrijf over toekomstige gebeurtenissen en zijn geen garanties voor toekomstige prestaties en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die er voor kunnen zorgen dat de werkelijke prestatie of resultaten wezenlijk verschillen van de prestatie en resultaten die worden beschreven of gesuggereerd in de forward-looking statements. Dergelijke factoren zijn onder andere: de uitkomst van eventuele hoger beroepen, het naleven van uitspraken van de rechtbank door Occlutech, het vermogen van het bedrijf om toegewezen bedragen te innen, mogelijke toekomstige rechtszaken en andere risico’s en onzekerheden, waaronder de risico’s en onzekerheden die worden beschreven in de periodieke verslagen van het bedrijf die zijn geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. U moet niet teveel vertrouwen op eventuele forward-looking statements. Tenzij vereist bij wet, neemt het bedrijf geen verplichting op zich om deze forward-looking statements te actualiseren of te wijzigen zodat ze nieuwe informatie of gebeurtenissen of omstandigheden weerspiegelen die plaatsvinden na de datum van dit persbericht, of om het optreden van onverwachte gebeurtenissen of andere aspecten weer te geven. Lezers wordt geadviseerd de registraties van het bedrijf bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission na te lezen; deze zijn beschikbaar bij de EDGAR database van de SEC op www.sec.gov, bij verschillende referentiefaciliteiten van SEC in de Verenigde Staten en via de website van het bedrijf op www.amplatzer.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
AGA Medical Holdings, Inc.
Rachel Ellingson, 763-531-3018
Senior Director, Business Development and Investor Relations
rellingson@amplatzer.com
of
Padilla Speer Beardsley
Nick Banovetz, 612-455-1705

nbanovetz@psbpr.com

Ticker_symbol NASDAQ:AGAM

Deel: ' AGA Medical krijgt € 2,1 miljoen wegens inbreuk patentrecht door Occ.. '
Lees ook