P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 9 oktober 1999.

Raad van state over het asielbeleid:
regering moet het akkoord over regularisering volledig uitvoerenAgalev heeft kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State van gisterenavond en respecteert als democratische partij dit arrest. De groenen zien echter geen aanleiding om haar grondhouding t.o.v. het asielbeleid te wijzigen. Er is binnen de meerderheid en binnen de regering een politiek akkoord bereikt dat verder onverkort en volledig dient te worden uitgevoerd.

Agalev stelt dat de regering alle wettelijke en juridische middelen moet aanwenden om zo snel mogelijk uit de gestelde problemen te raken. Uiteindelijk resultaat moet zijn dat het asielprobleem op een humane wijze aangepakt wordt, zowel voor de mensen die niet erkend worden als politiek vluchteling als voor te regulariseren mensen zonder papieren.

Overduidelijk is dat sommigen vooral NIET willen dat er menswaardige oplossingen gevonden worden voor een probleem dat al tientallen jaren aansleept. Zij verkiezen een verrottingsstrategie die verhindert dat er een gezicht wordt gegeven aan mensen zonder papieren. Agalev is ervan overtuigd dat door deze verrottingsstrategie en/of immobilisme niemands levenskwaliteit verbetert. In het licht van de onrechtvaardige wereldstructuren, ook binnen Europa, zijn we wel verplicht om het probleem aan te pakken. De ogen sluiten voor het probleem zal het kille en hatelijke klimaat in de samenleving alleen maar aanwakkeren.

Jos GEYSELS, politiek secretaris Agalev,
Jef TAVERNIER, fractievoorzitter Kamer


Agalev Persdienst
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Zoekwoorden:

Deel: ' Agalev Asielbeleid moet onverkort worden uitgevoerd '
Lees ook