P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 26 mei 1999.

Startbaan Deurne: H. Geest is over Tobback neergedaald

Voor Agalev heeft Pinksteren dit jaar bijzondere krachten gehad. Zelfs Louis Tobback, campagnevoerder in Antwerpen, ziet nu in dat een verlenging van de startbaan van Deurne ten eerste niet prioritair is en ten tweede de leefbaarheid van woonomgeving van tienduizenden mensen in het gedrang brengt. Om in de beeldspraak te blijven: Agalev is met déze argumenten reeds twintig jaar roepende in de woestijn. Strateeg Tobback moet wel inzien dat in Antwerpen de Groenen erg sterk zijn geworden, dat hij dit dossier nu op de verkiezingsagenda zet. Nochtans is het heel doorzichtig en ongeloofwaardig. Tijdens deze verkiezingen konden we veel verwachten, maar dat Tobback voor ons campagne zou voeren, is wel een zeer bijzondere verrassing. De verkiezingen draaien nu eindelijk rond inhoud en daar heeft Tobback himself voor gezorgd: geen verlenging van de startbaan in Deurne.

Binnen de SP hebben we nu alle variaties op hetzelfde thema: Detiège is voor, Voorhamme en Van Wallendael zijn een beetje voor en een beetje tegen, afhankelijk van waar ze zijn.

Meer fundamenteel is het zeer duidelijk dat deze koerswending het dossier Doel moet doen vergeten. De gelijktijdigheid is te opvallend. Doel onder water en zand over de startbaan..., het eerste is een beleidsbeslissing en het andere een verkiezingsbelofte...

Natuurlijk is Agalev blij met alle steun die ze kan krijgen voor dit dossier, dat in Antwerpen mythische vormen aanneemt. Agalev vraagt van alle partijen een duidelijke uitspraak voor de verkiezingen. Laten we niet vergeten dat Agalev tot nu toe nog steeds de énige partij is die van boven tot onder hetzelfde standpunt aanneemt in dit dossier. Verlenging nooit!

Mieke VOGELS,
Schepen Antwerpen

Johan MALCORPS, Ria VAN DEN HEUVEL,
Vlaamse Volksvertegenwoordigers
GSM 0477/59 22 54


Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev blij met inzicht Tobback inzake startbaan Deurne '
Lees ook