P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 4 oktober 1999. Asielbeleid: een evenwichtig akkoord consequent uitvoeren

Agalev blijft het regeringsstandpunt over het toekomstig asielbeleid steunen. Dat akkoord is een grondig voorbereid en delicaat evenwicht tussen verschillende principes. De onduidelijkheid die de voorbije dagen in Gent was ontstaan, bemoeilijkt de evenwichtige uitvoering.

Wij blijven herhalen dat in het akkoord over het asielbeleid is afgesproken dat een mogelijke uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers op een menselijke manier moet gebeuren, met aandacht voor de situatie waarin deze mensen zullen terechtkomen. Agalev vraagt dat de Belgische regering de asielrechten van de Slowaakse zigeuners respecteert en mogelijke aanspraken op regularisatie eerbiedigt.

De voorziene regularisering van mensen zonder papieren is voor Agalev een essentieel element in het asielbeleid. Wij rekenen erop dat de concrete modaliteiten voor die regularisering in de volgende dagen duidelijk worden. Daarbij zijn voldoende inspanningen nodig om de mensen die nu illegaal in België verblijven voldoende in te lichten over het nieuwe regulariseringsbeleid. Het is belangrijk dat deze mensen ook echt de tijd krijgen om hun dossier in orde te maken.

Jef TAVERNIER, fractievoorzitter Kamer
Frans LOZIE, fractievoorzitter Senaat
Jos GEYSELS, politiek secretaris


Agalev Persdienst
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Zoekwoorden:

Deel: ' Agalev blijft Vlaams asielbeleid steunen '
Lees ook