P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 16 juni 1999

Drinkwaterfonteintjes in al de Vlaamse scholen.

Drinkwater is er om te drinken !

Naar aanleiding van de problemen i.v.m. de Coca Cola blikjes en flesjes in verschillende Vlaamse scholen, wil ik mijn voorstel aan de Vlaamse regering om in elke school drinkwaterfonteintjes te voorzien herhalen.

Water is voor de mens essentieel ! Wij hebben per dag een totale vochtbehoefte van 2,5 liter en we moeten hiervoor anderhalve liter drinken. Water is de beste drank; het meest zuiver. De zorg om de drinkwaterkwaliteit moet gepaard gaan met de promotie om het drinkwater ook effectief te drinken.

Kinderen en jongeren zijn hiervoor de doelgroep bij uitstek. De driejaarlijkse enquête 'Jongeren en Gezondheid' geeft aan dat het jonge volkje te veel vetten en suikers inneemt. Dit is niet te verwonderen als je weet dat in het secundair onderwijs 88% van de scholen frisdrank verkopen terwijl het (gratis !) water aan drinkwaterfonteinen er haast onbekend is. Er is vastgesteld dat het dagelijks drinken van zoete frisdranken jaar na jaar stijgt. Deze tendens kan worden omgebogen door het promoten van de consumptie van drinkwater door de Vlaamse regering.

Het toverwoord hierbij de drinkwaterfontein. Met een éénmalige investering in scholen van 20.000 frank sla je vier vliegen in één klap :


1. de gezondheid van de kinderen gaat er op vooruit - je kan veel drinken en zonder suikers;

2. de afvalvoorkoming is een feit - er zijn geen verpakking of bekers nodig bij de fontein;

3. de 'gezondheidseducatie' -verplicht in het basisonderwijs - wordt in de praktijk gebracht;

4. de kwaliteit van het drinkwater wordt de zorg van iedereen.

Agalev droomt niet luidop. Wij weten dat op verschillende plaatsen de drinkwaterfonteinen met succes geïntroduceerd werden. Een interessant initiatief werd genomen door o.a. de drinkwatermaatschappij PIDPA in de provincie Antwerpen. Voor individuele scholen en speelpleinen is de investering van 20.000 frank per drinkwaterfontein echter niet vanzelfsprekend. Men kan natuurlijk ook van het frisdrankenbedrijf de voorafgaandelijke installatie en financiering van een drinkwaterfontein eisen vooraleer de toelating gegeven wordt tot plaatsing van haar eigen frisdrankautomaten.

Nu de kwaliteit van onze voeding en de zorg om onze gezondheid door de bevolking zelf hoog aan de politieke agenda geplaatst werden, moet de Vlaamse regering ook haar duit in het zakje doen.

Ludo Sannen
Vlaams volksvertegenwoordiger
075-571172


Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev Drinkwaterfonteintjes in alle Vlaamse scholen '
Lees ook