Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
A G A L E V K A M E R F R A C T I E

Brussel, 28 juni 2002

'Krankzinnigen en razenden' als benaming voor personen met een handicap weg uit strafwetboekIn een aantal bepalingen inzake overtredingen in het strafwetboek (Art.556 en 559) wordt met de begrippen 'krankzinnigen' en 'razenden' verwezen naar personen met een handicap. Zo voorziet Artikel 556 van het strafwetboek een geldboete voor personen "die kwaadaardige of woeste dieren of krankzinnigen of razenden die onder hun bewaring staan, laten rondzwerven". Artikel 559 doet hetzelfde, maar dan voor personen "die de dood of zware verwondingen van dieren of vee, aan een ander toebehorend, veroorzaken door het laten rondzwerven van krankzinnigen of razenden of van kwaadaardige of woeste dieren." Dergelijke bepalingen zijn vandaag bijzonder schokkend en kwetsend voor mensen met een handicap. Agalev-kamerlid Fauzaya Talhaoui en Vlaams Volksvertegenwoordiger Ann De Martelaer werkten aan een voorstel om deze archaïsche bepalingen uit het strafwetboek te halen. Dat voorstel houdt een herschikking van de betreffende teksten inhoudt zodat er geen beledigende begrippen voor personen met een handicap meer worden gebruikt. Het wetsvoorstel werd gisterennacht in de kamer aangenomen.

Fauzaya Talhaoui, Volksvertegenwoordiger
Ann De Martelaer, Vlaams Volksvertegenwoordiger

---
Meer informatie:
Agalev Kamerfractie
Tel. 02-549 84 18 Fax 02-549 87 98
e-mail: fractie.kamer@agalev.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Agalev fractie wil beledigende terminologie weg uit strafwetboek '
Lees ook