P E R S M E D E D E L I N G

Brussel, 27 mei 1999

DIOXINES IN VEEVOEDERS: AGRO-INDUSTRIE FAALT ANDERMAAL !!!

Vandaag werd door het Ministerie van Landbouw meegedeeld dat ernstig verontreinigd vet werd gebruikt als veevoeder, wat ertoe leidde dat een aantal landbouwbedrijven onder toezicht moest worden geplaatst. Andermaal blijkt daaruit dat de veevoederindustrie niet in staat is de nodige garanties inzake kwaliteit en volksgezondheid te leveren. Door de vérgaande wijze waarop organisch afval wordt gevaloriseerd als goedkope bijmenging in veevoeders worden duidelijk de grenzen van het toelaatbare overschreden. De dolle-koeien-ziekte werd veroorzaakt door het mengen van slachtafval in veevoeders, met alle gevolgen vandien. In het recente verleden waren er nog problemen door het gebruik van met pesticiden besmette citruspulp in veevoeders. Nu blijkt dat ook met dioxines vervuild vet terecht komt in mengvoeders. Wanneer zal dit stoppen ? Dit incident bewijst nog maar eens dat voor de agro-industrie de winstmaximalisatie, door het gebruik van afval als veevoeder, primeert op de belangen van de volksgezondheid. Men vergeet daarbij dat de landbouwsector in de eerste plaats moet instaan voor de productie van gezond voedsel.

Agalev vraagt een dringende doorlichting van de ganse sector en een veel strengere reglementering van de mengvoederindustrie, zodat dergelijke incidenten zich in de toekomst niet meer kunnen voordoen. Wij herhalen hierbij ons pleidooi om het in de veeteeltsector over een totaal andere boeg te gooien, bijvoorbeeld door het gebruik van zelfgeteelde voedergewassen en granen, al dan niet in coöperatief verband, bij landbouwers meer aan te moedigen. De consument is het beu dat met zijn voedsel geknoeid wordt en vraagt van de overheid waterdichte garanties. Volgende week start de Week van de Biologische Landbouw, een ideaal moment om gezond voedsel en vooral gezonde teeltmethodes volop te promoten en aan te moedigen. De CVP, al sedert mensenheugnis verantwoordelijk voor het landbouwbeleid, moet nu eindelijk eens beseffen dat een "groener" gekleurd beleid geen synoniem is van overbodige en vervelende regelneverij, maar wel een absolute noodzaak is om het vertrouwen van de consument in de landbouwsector terug te herstellen

Vera DUA
Vlaams Volksvertegenwoordiger
senator AGALEV
GSM: 0477/54.48.57

Frans Lozie
Volksvertegenwoordiger AGALEV


Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev over dioxines in veevoeders agro-industrie faalt '
Lees ook