Subject: Agalev steunt de boeren, maar niet de agro-industrie Priority: urgent
X-Return-Path: piet.wollaert@agalev.be
Sender: Piet@agalev.be
X-MDMailing-List: Persmd@agalev.be
X-MDSend-Notifications-To: Piet@agalev.be

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 22 februari 1999.

Agalev steunt de boeren, maar niet de agro-industrie
AGALEV vindt dat boeren als voedselproducenten recht hebben op een volwaardig inkomen en in het kader van AGENDA 2000 moet de Europese Ministerraad hen op dit vlak dan ook garanties bieden. In de voorbije decennia is het voor de boeren alleen maar bergaf gegaan, hun koopkracht is fors gedaald in vergelijking met andere beroepscategorieën en een groot aantal landbouwers werd weggesaneerd. Maar het huidig landbouwbeleid is niet alleen voor de boeren nefast geweest, ook de consument en het milieu zijn de dupe. Schaalvergroting, intensivering en ongebreidelde productiviteitsstijgingen eisen momenteel hun tol, met de gekende gevolgen van dien: door het overmatig gebruik van pesticiden, antibiotica, hormonen e.d. heeft de consument alle vertrouwen in de kwaliteit van het voedsel verloren en ook de gevolgen voor het milieu staan meer dan ooit in de actualiteit (Cf. MAP-discussie). De landbouw is een speelbal geworden in handen van de agro-industrie waarbij zoveel mogelijk produceren aan een zo laag mogelijke prijs het credo is geworden. Het gevolg is dat er een ernstige vertrouwenscrisis is ontstaan en dat de globale geloofwaardigheid van gans het landbouwsysteem op het spel staat.

En ondertussen blijven ook de sociaal-economische problemen zich opstapelen. De huidige crisis in de varkenssector bewijst dit ten volle. De grote boerenorganisaties liggen mede aan de basis van deze evolutie, zij hebben veelal het spel meegespeeld en hebben onvoldoende de belangen van hun leden en van de consument verdedigd. Deze crisissituatie kan niet alleen opgelost worden door een ander prijzenbeleid, het vereist een totale ommekeer in het landbouwbeleid, waarbij de landbouw terug in handen komt van de boeren, en milieu en kwaliteitseisen voorop gesteld worden.

Dit kan alleen wanneer niet de belangen van de agro-industrie, maar wel de belangen van de boeren en de consumenten primeren.

Vera DUA, Vlaams Volksvertegenwoordigster

Jos GEYSELS, Politiek Secretaris

...................................................... Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be
...................................................... Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : https://www.agalev.be/ persteksten : https://www.agalev.be/pers/ ......................................................

Deel: ' Agalev steunt de boeren, maar niet de agro-industrie '
Lees ook