P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 11 oktober 1999. Agalev steunt dokter Geert Van Moorter

Agalev en de Agalev-parlementsleden ondersteunen Dr. G. Van Moorter. De dokter mag geen sancties oplopen omwille van het niet betalen van zijn lidgeld aan de Orde.
G. Van Moorter heeft geen enkele medische beroepsfout gemaakt. Integendeel, hij tracht op een zeer sociale manier zijn patiënten te behandelen en te verzorgen aan terugbetalingstarief. Voor Agalev is het een bijkomende impuls om het dossier Orde van Geneesheren terug op tafel te leggen. De orde moet tussenkomen op de wezenlijke beroepsuitoefening niet op procedurele formaliteiten.

Joos Wauters en Annemie Descheemaeker, federale parlementsleden zullen vanavond namens Agalev hun ondersteuning betuigen voor Geert van Moorter. Zij zullen aanwezig zijn op de Raad van Beroep van de Orde van Geneesheren.

Agalev pleit voor de drastische omvorming van de Orde tot een Raad voor Medische Ethiek.
De prioriteit dient gegeven te worden aan de deontologische beroepsuitoefening met de patiënt als centraal uitgangspunt.

Joos Wauters en Annemie Descheemaeker, Volksvertegenwoordigers Jos Geysels, Politiek Secretaris


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 11 oktober 1999. Isvag: arrest Hof van Beroep is geen vrijgeleide voor heropening
************************************************************************ Het Antwerps Hof van Beroep heeft vandaag beslist dat de ISVAG- verbrandingsoven terug open kan. Nochtans oordeelde het Hof dat voldoende bewezen is dat in het verleden de omgeving van de oven zwaar werd vervuild en dat de omwonenden 100% in hun recht waren om op te komen voor het algemeen belang. Maar het argument van de volksgezondheid speelde bij het Hof blijkbaar geen doorslaggevende rol.

Na deze uitspraak ligt de bal terug in het kamp van de politiek: van de beheerders van ISVAG (ook politici), van de provincie én vooral ook van de Vlaamse Regering.
Vlaams milieuminister Dua zal zoals beloofd alle betrokkenen bijeenbrengen voor een ronde tafel-overleg. In dit overleg zal men niet voorbij kunnen aan de gezondheidsargumenten (waar alles uiteindelijk om begonnen was). Maar men zal evenmin voorbij kunnen aan het feit dat elke verstandhouding tussen Isvag en de betrokken wijken totaal zoek is en dat het haast ondoenlijk is de oven open te houden tegen de wil van de plaatselijke bevolking in.

Het Isvag-dossier is al lang geen gewoon lokaal vergunningsdossier meer maar plaatst de ganse Vlaamse regering voor haar verantwoordelijkheid, ook financieel. Ook andere partijen zoals de VU hebben in het verleden lokaal al laten verstaan dat ze de oven liever dicht willen.
Als de bereidheid er is om tot echt overleg te komen, zijn er nog verschillende oplossingen mogelijk…

Johan Malcorps
Vlaams volksvertegenwoordiger


Agalev Persdienst
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev steunt dokter Geert Van Moorter '
Lees ook