Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 17 februari 2003

Agalev verdedigt 'recht op actie'De snelrechtprocedure gebruiken tegen vredelievende actievoerders is een inbreuk op democratische rechten. Geweldloze actiemiddelen om visies en ideeën kracht bij te zetten kunnen niet gecatalogeerd worden onder criminele feiten. Snelrecht is ingesteld om direct te kunnen optreden tegen criminele feiten tegen individuele burgers en hun bezittingen onder meer vandalisme en de kleine straatcriminaliteit. Bij dit legertransport is er geen schade aangebracht noch aan individuele noch aan collectieve goederen. Acties en betogingen zijn gewettigde actiemiddelen. Via een snelrechtprocedure deze middelen criminaliseren is een zeer gevaarlijke piste voor het pluralistisch en democratisch functioneren van onze samenleving. Wij dienen hier elk precedent te vermijden. In de kamer gaan wij Minister Verwilghen hierover dringend ondervragen.

Joos Wauters,
Fractievoorzitter Kamer

---
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht
tel (02)290 91 46 fax (02)290 91 47
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Zoekwoorden:

Deel: ' Agalev verdedigt 'recht op actie' '
Lees ook