Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 10 augustus 2001.

Agalev verheugd over steun SP voor meer middelen verkeersveiligheid****

Agalev heeft vanuit de oppositie jarenlang strijd gevoerd voor de verhoging van de veiligheid van het verkeer. Sinds twee jaar maken de groenen daar werk van in de meerderheden op Vlaams en federaal niveau, die elk specifieke bevoegdheden hebben.

Het federale niveau is bevoegd voor de reglementering van het verkeer. Verschillende maatregelen werden reeds genomen om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te vergroten. Het regionale Vlaamse niveau is bevoegd voor de uitbouw van een veilige verkeersinfrastructuur.

Het verkeersreglement in België en Nederland is quasi identiek. Het verschil zit hem in de vervolging, die in Nederland veel efficiënter georganiseerd is en in de infrastructuur, die in Nederland veel beter is afgesteld op de veiligheid. In België werd daarentegen onder de regeringen van de laatste veertig jaar een infrastructuur uitgebouwd die slechts een motief had : de snelle doorstroming van het autoverkeer. Het omkeren van dit nefaste beleid is de grootste opdracht die de Vlaamse regering heeft op dit gebied.

Agalev verheugt er zich over dat Vlaams Minister van Mobiliteit Stevaert van verkeersveiligheid een topprioriteit wil maken. De groenen kijken er naar uit dat hij zijn federale SP-collega's zal overtuigen om daarvoor meer middelen aan zijn federale collega van Mobiliteit, Minister Durant, te geven.

Agalev is bovendien verheugd dat de Vlaamse regering de bevoegdheden die het nu heeft ten volle zal gebruiken om de inrichting van het wegennet in Vlaanderen grondig aan te passen. Dit zal veel geld kosten maar Agalev is er na de uitspraken van de Vlaamse Minister van Mobiliteit Stevaert van overtuigd dat dit geen probleem zal zijn.

Agalev blijft zoals voorheen aandringen bij de federale regering om meer middelen vrij te maken voor vaststelling en bekeuring van verkeersovertredingen. De steun van de SP-ministers, waarover nu zekerheid bestaat, zal de VLD en de PRL, kunnen overhalen om op de departementen Justitie en Binnenlandse Zaken de nodige beleidsprioriteiten vast te leggen. Een grotere pakkans en een snellere en zwaardere beboeting zijn daarbij de ideale recepten voor een grotere verkeersveiligheid.

Lode Vanoost
Agalev Volksvertegenwoordiger
0476/40.77.94

Deel: ' Agalev verheugd over steun SP verkeersveiligheid '
Lees ook