P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 26 november 1999.

De non-profit verdient het!

******************************
De Agalev-fracties begrijpen de sociale onrust in de non-profit sectoren. De werkdruk en de daarmee gepaard gaande stress is voor vele werknemers niet te onderschatten en met morele waardering alleen schiet je ook niet op. Er moet brood op de plank komen. Een goede verloning is meer dan nodig.

Om te beginnen moet gelijk werk gelijk loon opleveren in de verschillende sectoren. Een verdere loonsverhoging is een ander punt voor overleg. Deze onderhandelingen moeten gebeuren via een driepartijen-structuur (overheid - werknemers - werkgevers), een structuur die nu niet bestaat. Agalev benadrukt de noodzakelijkheid van de deelname van de verschillende regeringen aan het overleg.

In dit overleg moet voor Agalev een Plan voor Tewerkstelling opgesteld worden, want er is een tekort aan personeel in de verschillende diensten. Maar "meer" alleen volstaat niet. Nieuw personeel dat ook kwalitatief sterk staat kan opgeleid worden via de non-profit fondsen.

De Agalev-parlementsleden willen deze uitdaging aangaan en rekenen op de groene ministers om dit uit te bouwen. Intussen zal Agalev de vakbonden uitnodigen om zo snel mogelijk over de problematiek te praten.

Joos Wauters, Volksvertegenwoordiger

Ann De Martelaer,Vlaams Volksvertegenwoordiger


Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev (Vlaanderen) komt op voor non-profit sector '
Lees ook