Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 8 oktober 2001

Aanpak terreur: militaire escalatie vermijden en politieke lijn versterken


Na de militaire actie van de VS en het UK gisteren in Afghanistan blijft Agalev bij het standpunt dat we de voorbije weken verdedigden. We blijven erbij dat de schuldige terroristen voor de gruwelijke aanslagen in de VS moeten gestraft worden. Als in het kader daarvan op beperkte schaal militaire middelen dienen ingezet te worden, dan kan dat enkel als ze duidelijk gericht zijn op de terroristische capaciteit om aanslagen te plegen en als die actie zich strikt binnen de krijtlijnen van het internationaal humanitair recht houden. Op basis van de informatie die we tot nu toe hebben, lijkt het erop dat de acties tot nu toe beperkt waren en doelgericht. Tegelijk hebben we steeds benadrukt dat ons land de volledige autonomie moet behouden om te bepalen wat wel en niet door de beugel kan. We zijn verheugd dat minister Louis Michel ook duidelijk in die lijn sprak toen hij gisterenavond in een reactie stelde dat er grenzen kunnen komen aan de Belgische solidariteit als de acties niet meer binnen die criteria (doelgericht, geen burgerdoelwitten) verlopen. Agalev blijft er verder bij dat de Belgische regering, bij een mogelijk inroepen van NAVO-middelen, in alle autonomie moet kunnen beslissen welke steun al dan niet zal worden verleend.

De risico's van een inzet van militaire middelen blijven evenwel groot. Daarom roepen we de regeringen van de betrokken landen op de allergrootste zorgvuldigheid aan de dag te leggen om een militaire escalatie te voorkomen. Van de Belgische regering vragen we de volgende dagen een actieve inzet om de politieke lijn in de aanpak van het terrorisme te versterken. De Belgische regering moet het initiatief nemen om de VN-veiligheidsraad snel actief te betrekken in de aanpak van het terrorisme. Daarin zou de EU een voortrekkersrol moeten spelen. Daarnaast dienen snel nieuwe diplomatieke initiatieven voorbereid te worden om de politieke problemen in het Midden-Oosten aan te pakken.

Jef TAVERNIER, Fractievoorzitter Agalev Kamer, Leen Laenens, Volksvertegenwoordiger,
Jos GEYSELS, Politiek secretaris

---
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : https://www.agalev.be/
persteksten : https://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev, Vlaanderen militaire escalatie vermijden '
Lees ook