P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 9 april 1999. NAVO-strategie uitzichtloos
Agalev vraagt dringende bijeenroeping van commissie Binnenlandse en Buitenlandse Zaken

Agalev vraagt dat volgende week met spoed de commissies Binnenlandse en Buitenlandse Zaken van de Kamer bijeen worden geroepen voor een debat over de evolutie in het Kosovo-conflict. Voor Agalev is het verbijsterend dat het politieke debat over de crisis blijkbaar alleen in de media kan gevoerd worden en niet in het Parlement. Kamerlid Hugo Van Dienderen had al eerder een oproep gedaan voor zo'n parlementair debat, maar werd daarin niet gevolgd door de andere partijen. Voor ons kan het niet dat minister Derycke maandag aanstaande naar een vergadering gaat van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken zonder dat hij zich zo snel mogelijk daarna komt verantwoorden in het Parlement voor het ingenomen standpunt.

Voor Agalev zijn op dit moment de volgende elementen belangrijk:


- De huidige NAVO-strategie is volkomen uitzichtloos. De bombardementen hebben de humanitaire ellende vergroot, de positie van Milosevic eerder versterkt dan verzwakt en de ruimte voor een democratische oppositie tegen de Servische dictator doen verdwijnen.


- In het belang van de Kosovaarse en Servische burgers moet er nu snel een staakt-het-vuren komen. Het kan niet dat elk voorstel van Servische zijde zomaar zonder meer van tafel wordt geveegd. De NAVO moet integendeel een tegenzet doen door zelf een voorwaardelijk staakt-het-vuren af te kondigen. Dat moet samengaan met een gecontroleerde stopzetting van de etnische zuivering én een terugtrekking van alle Servische troepen uit Kosovo. Het orthodoxe paasfeest is een goede gelegenheid voor zo'n staakt-het-vuren.


- Zo snel mogelijk moet de controle over een vredesoperatie in handen komen van de VN. Enkel daar kunnen en moeten de voorbereidingen getroffen worden voor een internationale vredesmacht die na het beëindigen van de vijandigheden moet waken over de terugkeer van de vluchtelingen. Zo'n troepenmacht kan geen NAVO-macht zijn. Het moet gaan om een ruimere macht, met een structurele aanwezigheid van Rusland. De piste van een VN-protectoraat over Kosovo is volgens ons interessant.


- De Belgische regering moet zich onmiddellijk engageren voor een ruimhartige opvang van de vluchtelingen. Als geen echt EU-initiatief mogelijk is, moet België zich dan maar met zoveel mogelijk andere landen inzetten voor een ruime opvang. De uitspraken over "enkele honderden" of zelfs "duizend" vluchtelingen zijn beschamend.

Magda Aelvoet, Europees parlementslid (GSM 075/ 85 04 35) Hugo Van Dienderen, volksvertegenwoordiger (GSM 0495/ 52 37 69)Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be


Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/


Deel: ' Agalev (Vlaanderen) NAVO-strategie uitzichtloos '
Lees ook