Subject: Kosovo: geef de politiek nog een kans
Priority: urgent
Sender: Piet@agalev.be

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 25 maart 1999. Kosovo: geef de politiek nog een kans

Naar aanleiding van de NAVO-acties betreurt Agalev het ten zeerste dat het tot de huidige militaire ontwikkeling gekomen is. De door Milosevic gevoerde verdrijving en terrorisering van Albanese bewoners van Kosovo - die ondertussen aan veel mensen het leven heeft gekost - kan en mag niet langer getolereerd worden. De Servische regering heeft op geen enkele manier constructief bijgedragen aan een werkelijke vredesregeling, en dat ondanks de bemoeiingen van de Contactgroep, de EU en de VS. Voor de Groenen is dat volstrekt onaanvaardbaar. Het bewijst voor ons dat Milosevic aanstuurt op een militaire oplossing van het probleem. De internationale gemeenschap kan op die toestand niet stilzwijgend toekijken.

Voor Agalev is de VN-Veiligheidsraad de enige volkenrechtelijke instelling die de volle legitimering kan geven voor een dergelijk militair ingrijpen. We betreuren dat vooral de grote mogendheden een hervorming van de Veiligheidsraad blokkeren. We kunnen niet anders dan vaststellen dat de rechtsgrondslag waarop de NAVO haar luchtaanvallen nu doorvoert, juridisch aanvechtbaar en dus politiek betwistbaar is.

Luchtaanvallen op zich zijn maar in beperkte mate in staat paal en perk te stellen aan de bedoelingen van Milosevic. Het gevaar van vergeldingsmaatregelen en een escalatie van het geweld tegen de Albanese bevolking is groot. Een uitbreiding van het conflict over de Servische grenzen is niet uit te sluiten, gewonden en doden bij de burgerbevolking evenmin. Het is essentieel dat de NAVO snel uitsluitsel geeft over wat haar bereidheid tot actie is na deze bombardementen. Als er geen enkel geloofwaardig plan bestaat om effectief grondtroepen naar het gebied te sturen, mét een VN-mandaat, zullen verdere bombardementen een oplossing meer bemoeilijken dan dichterbij brengen.

In deze omstandigheden roepen we de internationale gemeenschap - en in het bijzonder alle landen die met Servië bevriend zijn - op alles te doen om Milosevic ervan te overtuigen een onmiddellijke wapenstilstand in Kosovo uit te roepen. De Servische hetze tegen de Albanese bevolking moet beëindigd worden. Het UCK moet verplicht worden om alle gevechtshandelingen te staken. De onderhandelingen in Rambouillet moeten weer opgestart worden. De Servische regering moet accepteren dat een internationale troepenmacht de uitkomst van die onderhandelingen bewaakt op het terrein. Het lijkt aangewezen dat Rusland hierbij wordt ingeschakeld. Aan de secretaris-generaal van de VN zou onmiddellijk de opdracht moeten gegeven worden om in de volgende uren te onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat om een geloofwaardige politieke uitweg te zoeken uit het conflict. Wij roepen de Belgische regering op om binnen de VN actief ertoe bij te dragen dat Koffi Annan een dergelijk mandaat krijgt. Zodra dat mandaat er is en zolang deze onderhandelingen lopen, moet de NAVO haar luchtaanvallen onderbreken.

Magda Aelvoet, Europarlementslid Agalev
Hugo Van Dienderen, Kamerlid Agalev
Jos Geysels, politiek secretarisAgalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be


Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/


Deel: ' Agalev (Vlaanderen) over Kosovo geef politiek nog een kans '
Lees ook