Subject: kom op tegen (borst-)kanker is ook kom op tegen pesticiden Priority: urgent
X-Return-Path: piet.wollaert@agalev.be
Sender: Piet@agalev.be
X-MDMailing-List: Persmd@agalev.be
X-MDSend-Notifications-To: Piet@agalev.be

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 26 februari 1999.

Kom op tegen (borst-)kanker is ook kom op tegen pesticiden

Het aantal gevallen van borstkanker in ons land neemt toe. Eén op 11 vrouwen wordt nu al door borstkanker getroffen. Twintig jaar geleden was het nog maar 1 op 20 vrouwen.

Preventie door opsporing : OK...

Agalev steunt daarom de acties van Vlaams gezondheidsminister Wivina Demeester om tot een actief opsporingsbeleid te komen. Dit blijft absoluut nodig. Want wat blijkt : 32% van de Vlaamse vrouwen heeft nog nooit een mammografie laten nemen en in de "risico"-groep van 50- 69 jaar wordt 54% van de Vlaamse vrouwen niet bereikt, tegen 40% in het Brussels gewest (cf. Vrind, 1998). Mobiele mammografie-éénheden kunnen een belangrijke rol spelen, maar opsporing via de bestaande uitrusting van ziekenhuizen en radiografiecentra blijft essentieel. Vooral omdat mammografieën best gecombineerd worden met een volledig clinisch onderzoek.

maar a.u.b. ook preventie aan de bron...

De toename van het aantal borstkankers heeft allicht te maken met diverse factoren. Eén van de factoren is bv. het feit dat vrouwen langer wachten met kinderen krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse Antoni van Leeuwenziekenhuis. Andere factoren zoals het gebruik van de pil of het toedienen van hormonen tijdens de menopauze zouden dan weer veel minder een rol spelen dan eerst gedacht. En in een studie verschenen in het New England Journal of Medicine bleek in 1996 al dat er geen band kan gelegd worden tussen een vetrijk dieet en een verhoogd risico op borstkanker.

Maar steeds meer studies leggen wél expliciet de band tussen borstkanker en milieuvervuiling. Een Deens onderzoek dat recent verscheen in The Lancet stelde dat het voorkomen van chloorhoudende pesticiden in het bloed van vrouwen samenhing met een verhoogd risico op borstkanker. Prof. Rudy Vandenbroecke van het UZ Gent wees gisteren op milieuvervuiling en voeding als mogelijke verklarende factoren van de toegenomen borstkankericidentie. Daarbij wees hij op het feit dat organochloorverbindingen (vooral pesticiden) en bv. PCB's zich kunnen gedragen als pseudo-oestrogenen. Wat betekent dat deze stoffen de normale hormonale werking in het lichaam van de vrouw kunnen verstoren.

dus geen pesticiden op ons bord...

Agalev roept daarom op tot een voorzorgsbeleid. Er is al lang sprake van de nood aan een pesticidenreductieprogramma op federaal en op gewestelijk niveau. Maar in de praktijk wordt er nauwelijks vooruitgang geboekt. Integendeel zelfs.

Uit de laatst bekende metingen van de residu's aan pesticiden in fruit en groenten blijkt dat de toegelaten grenswaarden in 1997 in 10,2% van de gevallen overschreden worden (in 1996 was dat nog maar in 6,8% van de gevallen). In 54% van de stalen genomen door de Eetwareninspectie, werden pesticiden-residu's aangetroffen (cf. Rapport van de Eetwareninspectie voor de Europese Commissie over het jaar 1997).

Voor Agalev is dit onaanvaardbaar. Vanuit het Voorzorgsprincipe moet o.i. zoveel mogelijk gestreefd worden naar groenten en fruit zonder pesticiden-residu's. Overschrijdingen van het wettelijk bepaalde residu-gehalte zijn geheel uit den boze.

In Nederland brachten de milieu- en consumentenbewegingen vorig jaar een lijst uit van bestrijdingsmiddelen waarvan bewezen is dat ze een hormoonverstorende werking hebben én die veel aangetroffen worden in groenten op ons bord (Dagelijkse Kost, 1998). Uit het Jaarverslag van onze eigen Belgische Eetwareninspectie blijkt dat een aantal van deze stoffen ook veelvuldig aangetroffen worden in Belgische stalen :

dithiocarbamaten : 124 maal
vinchlozoline : 62 maal
carbendazim : 40 maal
endosulfan : 24 maal
procymidone : 15 maal
permethrine : 7 maal

Voor de Groenen is de allereerste stap nu dat dringend werk gemaakt wordt van het terugdringen van resten van hormoonverstorende bestrijdingsmiddelen in ons voedsel. Zeker voor deze stoffen is het enig aanvaardbare residu-niveau het zero-niveau...

Johan Malcorps
Vlaams volksvertegenwoordiger
tel.: 03/440.40.91

Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev (Vlaanderen) Residu's pesticiden terugdringen '
Lees ook