P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 26 april 1999.

Agalev steunt vredeswil van groeiend deel van de bevolking

Agalev zal oproepen om deel te nemen aan de betoging van 2 mei tegen de oorlog in de Balkan. De Groenen kunnen zich in grote lijnen herkennen in het platform van een aantal vredesorganisaties en zullen dit dan ook onderschrijven. Met onze oproep willen we mee uiting geven aan de sterker wordende roep bij de bevolking om uit de huidige NAVO-strategie te stappen, een strategie die met de dag uitzichtlozer wordt.

Agalev heeft van bij haar eerste reactie op het conflict in Kosovo er voor gepleit om de politieke krachten te versterken, ten nadele van de militaire. We zijn erover verheugd dat een grote groep van organisaties via deze manifestatie uiting wil geven aan de vredeswil die bij een meerderheid van onze bevolking leeft. We hopen dat in de volgende weken positieve initiatieven kunnen groeien om een groter platform van organisaties bij deze activiteiten te betrekken.

Op het politieke vlak willen wij deze vredeswil vertaald zien in concrete politieke stappen. Die moeten zich richten op een dringende de-escalatie van het conflict. Voor ons houdt dat onder meer in dat het Duitse vredesvoorstel om te komen tot een staakt-het-vuren hoog op de politieke agenda moet komen en blijven. Van de Belgische regering verwachten we in dat verband nieuwe initiatieven. Tegelijk moet er gewerkt worden aan voorstellen voor de langere termijn. En ook op dit vlak heeft de Duitse regering een constructief voorstel uitgewerkt voor een 'stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa'. Dit idee verdient steun en moet uitgewerkt worden binnen de betrokken instellingen. In de eerste plaats is dat voor ons de EU, de VN en niet de NAVO. Tijdens de Europese Ministerraad voor Algemene Zaken die vandaag en morgen in Brussel vergadert zal dit plan ter sprake komen (later ook nog op de vergadering van de G8). We verwachten ook hier duidelijke initiatieven van de Belgische regering.

Magda AELVOET,
Europees Parlementslid
075 85 04 35

Hugo VAN DIENDEREN,
Volksvertegenwoordiger
0495 52 37 69


Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Zoekwoorden:

Deel: ' Agalev (Vlaanderen) steunt vredeswil bevolking '
Lees ook