P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 17 mei 1999.

NAVO wijst alle vredesvoorstellen af: onverantwoord

Agalev vraagt Dehaene bijeenroeping "werkgroep Kosovo"

Terwijl een groeiende groep in de publieke opinie steeds meer vragen heeft bij de onvermijdelijke blunders van de NAVO-luchtaanvallen die vele onschuldige slachtoffers maken, terwijl de economische vernietiging door de aanvallen voor jarenlange armoede in de hele regio zal zorgen, worden zinnige vredesvoorstellen door de NAVO systematisch naar de prullenmand verwezen. Dat kan zo niet langer. Er is dringend nood aan een concrete de-escalatie van het conflict, omdat deze uitzichtloze strategie een oplossing van het conflict niet dichterbij brengt, integendeel. Agalev vraagt een stop in de bombardementen om het vredesproces een kans te geven.

Agalev-fractievoorzitter in de Kamer Jef Tavernier vraagt daarom de dringende bijeenroeping van de speciale 'informele werkgroep Kosovo' die door premier Dehaene is ingesteld. In die werkgroep wil Agalev de eerste minister ondervragen over de manier waarop de NAVO de bondgenoten raadpleegt in cruciale politieke aangelegenheden en aandringen op een tastbaar initiatief van de Belgische regering om te komen tot een initiatief ter zake.

Het Partijbestuur van Agalev verwerpt de verderzetting van de huidige dominante militaire logica die de hele NAVO-actie kenmerkt. Met deze eenzijdige houding verspeelt de NAVO het humanitaire argument dat zij optreedt om mensenlevens en mensenrechten te beschermen.

Magda Aelvoet, GSM 075/ 58 04 35
Jef Tavernier, GSM 0477/ 49 70 72


Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev vraagt Dehaene bijeenroeping "Werkgroep Kosovo" '
Lees ook