P E R S M E D E D E L I N G

Brussel, 20 april 1999.

Agalev vraagt respect voor principieel ISVAG-vonnis

Beroep aantekenen is ongepast

Agalev is uitermate verheugd met de nieuwe duidelijke uitspraak van de rechter in kortgeding in de Isvag-affaire. Formeel wordt het derdenverzet van OVAM en het Vlaams gewest afgewezen, omdat men al vroeger had kunnen en moeten reageren. Maar veel belangrijker is de inhoudelijke argumentatie van de rechter: het Vlaams gewest (m.n. minister Kelchtermans) beroept zich ten onrechte op het algemeen belang. Want in het Vlaams afvalstoffenplan is voorzien dat ovens die niet voldoen, kunnen gesloten worden. Voor de rechter is het enige algemene belang dat hier kan ingeroepen worden, het algemeen belang dat de bewoners inroepen : de volksgezondheid. Dit algemeen belang wordt door de ministers Kelchtermans en Demeester en door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) flagrant miskend. De rechter wijst hen dan ook terecht : het Voorzorgsprincipe moet onverkort toegepast worden, de volksgezondheid heeft absolute voorrang.

Dit vonnis is zo mogelijk nog duidelijker dan het vorige en zal eveneens geschiedenis maken. Het voorzorgsprincipe is geen papieren beginsel meer, maar is juridische werkelijkheid geworden.

Het wordt tijd dat de bevoegde overheden (het gewest, OVAM, de stad Antwerpen en de andere Isvag-gemeenten) dit nieuwe gegeven onder ogen zien. Nu verder in beroep gaan zou getuigen van een groot misprijzen voor de plaatselijke bevolking en hun terechte zorg voor de gezondheid van hun kinderen. In de plaats daarvan moet nu ondubbelzinnig gekozen worden voor alternatieven : de Isvag-oven moet definitief dicht blijven en in plaats van geld te blijven uitgeven aan een project dat de plaatselijke bevolking nooit zal aanvaarden, moet men nu eindelijk gaan investeren in alternatieven (zoals een scheidings-en vergistingsinstallatie te Beveren). Het Vlaams gewest (minister Demeester) moet mee verantwoordelijkheid nemen in de financiering van de sluiting van de Isvag-oven. Als afbetaling van een ecologische schuld die de voorbije decennia werd opgebouwd. Er zijn nu geen excuses meer.

Johan MALCORPS,
Vlaams volksvertegenwoordiger


Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev vraagt respect voor Vlaams ISVAG-vonnis '
Lees ook