P E R S M E D E D E L I N G

Brussel, 31 maart 1999. Agalev vraagt stewards op bus- en tram
en steunt eisen van de actievoerders

********************************************* Het openbaar vervoer is een belangrijke sociale dienst en de mensen die er werken hebben recht op respect en persoonlijke veiligheid. Dat zij daar op waardige wijze voor opkomen, kan het begin zijn van een kentering. Agalev wil zeker niet meedoen met het opschroeven van het de kwestie, maar we willen de problemen die er effectief zijn ook niet miskennen.

Wij dringen er op aan dat de bevoegde overheden - Vlaams, Brussels en waar nodig federaal - met de directies en het personeel aan tafel gaan zitten om oplossingen uit te werken waarin de betrokkenheid van het personeel en een open dialoog met de gebruikers van het openbaar vervoer belangrijk zijn. Als concrete maatregel stellen wij voor dat opnieuw wordt aangeknoopt met wat vroeger vanzelfsprekend was: op iedere bus of tram reed een "conducteur" mee, die tegelijk een belangrijke functie van dienstverlening aan de passagiers vervulde en die tevens voor de nodige sociale controle zorgde en die zo nodig bijstand kan verlenen aan de bestuurder. De idee van "stewards" sluit daar op een eigentijdse manier bij aan. Gelet op de hoge kosten die de veralgemening van zo'n maatregel zou meebrengen, moet hij eerst, in overleg met het personeel, op de lijnen worden ingevoerd waar zich het meest problemen voordoen. Op die personeelskosten mogen we ons overigens niet blindstaren: er is immers ook een belangrijk effect op de werkloosheid aan verbonden, en de recrutering en bekostiging kan daarom grotendeels via sociale budgetten worden gerealiseerd. Het is immers duidelijk dat een deel van de agressie - die chauffeurs als gemakkelijk doelwit kiest - zijn diepere oorzaak vindt in sociale uitsluiting en achterstelling. Naast het invoeren van de zg. "stewards" is het dringend noodzakelijk het geldverkeer op de rijtuigen af te bouwen. Ticketten zouden aan de halte via automaten moeten verkocht worden, zoals in vele buitenlandse steden reeds lang gebeurt. Dit zal de hoge werkdruk, die een belangrijke oorzaak van gezondheidsklachten bij de chauffeurs (stress) is, gevoelig verminderen. Laat ons niet vergeten dat de chauffeurs dit deel van de job er gewoon bijkregen bij het afschaffen van de conducteurs. Agalev zal zowel op het Vlaamse (Johan Malcorps) en het federale niveau (Eddy Boutmans) de gepaste initiatieven hierover nemen.

Johan MALCORPS, Vlaams Volksvertegenwoordiger
Eddy BOUTMANS, SenatorAgalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be


Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/


Deel: ' Agalev vraagt stewards op bus- en tram in Vlaanderen '
Lees ook