Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 12 oktober 2001

Bombardementen op Afghanistan:
Agalev wijst op risico van escalatie


De hele week reeds wordt er nu gebombardeerd in Afghanistan door VS en Groot-Brittannië. Voor Agalev is het duidelijk dat hoe langer de bombardementen duren, hoe kleiner de internationale steun wordt voor deze acties. De steun van de EU en van België werd uitdrukkelijk gekoppeld aan de volgende criteria: doelgericht, beperkt, enkel militaire doelen. Niet alleen kan men, op basis van de informatie die we hebben, onvoldoende bewijzen dat er geen burgers getroffen worden. We vragen dat de Belgische regering deze bezorgdheid overmaakt aan de Amerikaanse regering. Bovendien neemt het risico op een militaire escalatie en een politieke destabilisatie in de regio met elke dag bombarderen toe. En zoals Mary Robinson vandaag stelt, komen de humanitaire operaties in Afghanistan hoe langer hoe meer in het gedrang.

Als Amerikanen en Britten steun, of minstens geen openlijke afkeuring, voor hun militaire acties willen blijven houden, zullen ze snel duidelijk moeten maken dat enkel de terroristen aangepakt worden. Hierbij worden steeds meer terechte vragen gesteld. Agalev herhaalt dat eventuele verdere militaire operaties enkel herkenbaar gericht mogen worden op het verminderen van de terroristische capaciteit. Een uitbreiding van de acties naar andere landen dan Afghanistan wijzen we met klem af.

Agalev is tevreden dat de Belgische regering zich tot nu toe terughoudend heeft opgesteld. De reactie van minister van buitenlandse zaken Louis Michel bij het begin van de acties blijft voor ons belangrijk: er zijn mogelijk grenzen aan de solidariteit van ons land met het Amerikaanse volk. We herhalen ook dat België ten allen tijde autonoom kan beslissen welke inzet al of niet aanvaardbaar is.

We vragen aan de Belgische regering dat ze op basis van het ingenomen standpunt de huidige situatie evalueert en dringend nieuwe initiatieven neemt om de politieke en diplomatieke kanalen sterker te activeren, als alternatief voor dit toch vooral militair scenario. Een nieuw diplomatiek offensief, waarin de EU een voortrekkersrol kan spelen, is nodig voor het Midden-Oosten. Ten slotte is een nieuwe resolutie van de VN-veiligheidsraad, die de acties duidelijk omlijnt, volgens ons aangewezen.

Jef TAVERNIER, Fractievoorzitter Agalev Kamer
Jos GEYSELS, Politiek secretaris

---
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : https://www.agalev.be/
persteksten : https://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Agalev wijst op risico van escalatie in Afghanistan '
Lees ook