Agalev Kamerfractie
Paleis der Natie, 1008 Brussel
tel 02 549 84 18 fax 02 549 87 98
e-mail fractie.kamer@agalev.be

P E R S M E D E D E L I N G

Brussel, 13 maart 2000.

Agalev wil ecologisch en sociaal onderbouwd energiebeleid

Elk energiebeleid moet voor Agalev gesteund zijn op 3 principes: het moet het onnodig energiegebruik verminderen, het gebruik van alternatieve energiebronnen bevorderen, en rekening houden met de lagere inkomens.

Het CVP-voorstel n.a.v. de stijgende energieprijzen lijkt in te spelen op het sociale aspect maar is op langere termijn niet renderend, want niet structureel.
Daarom vindt Agalev het een beter idee om de (misschien tijdelijke) meeropbrengst van de hogere energieprijzen in de eerste plaats gebruiken om energiebesparende maatregelen te ondersteunen, te investeren in het openbaar vervoer en tegemoet te komen aan de lagere inkomens. De huidige prijzen zijn een gevolg van de marktmechanismen veroorzaakt door de productieverlagingen van de olieproducerende landen en niet -zoals de CVP goedkeurde tijdens de vorige regering- door een belastingverhoging. De situatie op dit ogenblik is volgens Agalev een kans om het debat over een sociaal en ecologisch energiebeleid te versnellen, zowel op Belgisch als op Europees vlak.

Jef TAVERNIER, lid Commissie Financiën, 0477 49 70 72 Jos GEYSELS, politiek secretaris Agalev
...............................................
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be
...............................................
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : https://www.agalev.be/
persteksten : https://www.agalev.be/pers/
Uit- of inschrijven op deze mailinglist:
stuur een lege e-mail naar listserver@agalev.be met in het onderwerp: (un)subscribe "mailinglist.persmd" uw.emailadres@provider.be ...............................................

Deel: ' Agalev wil ecologisch en sociaal onderbouwd energiebeleid '
Lees ook