Gemeente Zwijndrecht

Datum 28-2-2003 Openbare Agenda


3 maart 2003

Drechtsteden: Bestuurlijke Commissie Groen,Water en Milieu

Van 15.00-17.00 uur in het regiokantoor, Weizigtweg 33, Dordrecht

Op de agenda staat onder andere het projectplan voor de overdracht van taken en bevoegdheden op het gebied van bodembeheer en verlenging milieuzorg Drechtsteden t/m 2005.

6 maart 2003

Drechtstedenbestuur

Van 9.30-11.00 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Op de agenda staat onder andere een presentatie over de Stadswerven, gedragsregels in de regionale zwembaden en de visie op de kantoorontwikkeling in de regio.

Openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken

Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: vaststelling agenda, spreekrecht publiek niet geagendeerde onderwerpen, spreekrecht publiek geagendeerde onderwerpen, grenscorrectie Zwijndrecht/Hendrik Ido Ambacht, districtsplan Politie 2003

11 maart 2003

Bekendmaking uitslag Verkiezingen Provinciale Staten

Aanvang 21.00 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.

13 maart 2003

Openbare vergadering raadscommissie Maatschappelijke Zaken

Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: vaststelling agenda, spreekrecht publiek niet geagendeerde onderwerpen, spreekrecht publiek geagendeerde onderwerpen,voorbereiding evaluatie wijkbeheer, zwembad Heerjansdam, verordening BOBZ, begroting en nota van aanbieding 2003.

Openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Zaken

Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: vaststelling agenda, spreekrecht publiek niet geagendeerde onderwerpen, spreekrecht publiek geagendeerde onderwerpen

25 maart 2003

Openbare raadsvergadering
Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht De agenda wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Deel: ' Agenda Bestuurlijke Commissie Groen,Water en Milieu Drechtsteden '
Lees ook