Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

https://www.minvrom.nl

MINVROM: agenda bewindslieden

Agenda Bewindslieden 21 - 26 mei 2002

Minister

woensdag 22 mei
13.15 . 14.15 uur
Openingshandeling Groene Loten Pad
Locatie: Floriade in Vijfhuizen

zaterdag 25 mei . zondag 26 mei
Informele Milieuraad
Locatie: Mallorca in Spanje

Staatssecretaris

woensdag 22 mei
14.00 uur
Ondertekenen intentieverklaring GSB experiment Drechtsteden Locatie: Dordrecht

vrijdag 24 mei
17.00 uur
Openen tentoonstelling 100 jaar woningwet in Friesland Locatie: Leeuwarden

21 mei 02 11:18

Deel: ' Agenda bewindslieden ministerie van VROM '
Lees ook