Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

https://www.minvrom.nl

MINVROM: Agenda bewindslieden

Agenda Bewindslieden 2003

Minister
Woensdag 5 maart
Bezoek aan VVD Utrecht
Tijd:17.00 . 21.00 uur
Locatie: Utrecht

7 maart
Bezoek VVD Gelderland
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Zutphen

Maandag 10 maart
Politiek Café
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Arnhem

Donderdag 13 maart
AO Huursubsidie
Tijd: 12.30 . 14.30 uur
Locatie: Tweede Kamer, Den Haag

Staatssecretaris
Dinsdag 4 maart
Milieuraad
Locatie: Brussel

Zondag 9 maart
Campagne Provinciale Statenverkiezingen

Maandag 10 maart
Manifestatie Provinciale Statenverkiezingen

Woensdag 12 maart
Klimaatdebat dissidenten
Tijd: 12.00 . 17.00 uur
Locatie: Ministerie van VROM, Den Haag

Woensdag 12 maart
Toespraak tijdens openingsmanifestatie Footfight 2003 Tijd: 19.00 . 20.00 uur
Locatie: Utrecht

Donderdag 13 maart
AO-Slaapverstoring
Tijd: 11.15 uur
Locatie: Tweede Kamer, Den Haag

Donderdag 13 maart
Bijeenkomst afronding selectieprocedure CDM-Cerupt Tijd: 14.00 - 15.00 uur
Locatie: Ministerie VROM, Den Haag

Zaterdag 15 maart
Live bij Spijkers met koppen, Radio 2

03 mrt 03 15:20

Deel: ' Agenda bewindslieden ministerie van VROM '
Lees ook