Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

https://www.minvrom.nl

MINVROM: Agenda bewindslieden week 39

Agenda Bewindslieden 24 . 28 september 2001

Minister

Maandag 24 en dinsdag 25 september
UN-ECE Ministeriële bijeenkomst
Locatie: Genève

Woendag 26 september
Algemeen Overleg Autowrakken
Locatie: Tweede Kamer

Donderdag 27 september
Algemeen Overleg Besluit financiële zekerheid milieubeheer Locatie: Tweede Kamer

Staatssecretaris

Maandag 24 september
Regiogesprek over de verstedelijking tot 2010
Locatie: Maastricht

Dinsdag 25 september
NIROV-Begrotingsdebat
Locatie: Den Haag

Woensdag 26 september
Aedes-symposium .Onder dak en verder.
Locatie: Felix Meritis Amsterdam

Donderdag 27 september
Symposium .De balans is gevonden.
Locatie: Eusebiuskerk in Arnhem

24 sep 01 15:57

Deel: ' Agenda bewindspersonen Ministerie van VROM, week 39 '
Lees ook