Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
20 augustus 2001
De leden van de raadscommissie welzijn, economische zaken en verkeer van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen :
4 juli 2001

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie welzijn,
economische zaken en verkeer welke maandag 20 augustus 2001 in het stadhuis wordt gehouden.
De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
H. van Doornik, voorzitter

A G E N D A VOORST.NR:

Spreekrecht


1
Opening


2
Verslag van de vergadering van 18 juni 2001


3
Ingekomen stukken en mededelingen

a. Trapveld Meeuwenlaan

b. Liquidatietekort algemeen maatschappelijk werk

4
Rondvraag


5
Sluiting

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda cie welzijn, econ. zaken en verkeer Enkhuizen '
Lees ook