Gemeente Houten


Agenda Cliëntenraad voor woensdag 26 mei

19/05/99

Woensdag 26 mei is er weer een bijeenkomst van de Cliëntenraad in kamer 0.23 van het gemeente-huis. De bijeenkomst begint om 0.900 uur.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter


2. Notulen van de vorige vergadering (14 april 1999)


3. Mededelingen van de zijde Cliëntenraad:

- Informatie Landelijk Netwerk Cliënten

- Themadag van 28 mei a.s. en hoorzitting vaste kamercommissie SUWI nota

- Verslag stand van zaken startpakket.


4. Mededelingen van de zijde: Gemeente Houten


5. Voordracht nieuwe leden Cliëntenraad


6. Kort verslag discussieavond minimabeleid van 25 mei jl.


7. Verzoek om ter beschikking stellen van de inhoud van die memo's en rapporten m.b.t. het minimabeleid, die ook de commissieleden WOVC ter beschikking staan.


8. Evaluatie functioneren cliëntenraad in het eerste jaar


9. Rondvraag


10. Sluiting

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda Cliëntenraad Houten '
Lees ook